Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Kanser, günümüz insanının ve tıbbın en güncel ve zor konularındandır. Bu bir umut ve direnç; bilim, sevgi ve dayanışma maratonudur.

Psiko-onkoloji; tıp psikiyatri, psikoloji, insanı bilimler sosyoloji ve felsefenin birleştiği, insan varoluşuna ilişkin en üst disiplindir. Kanserle mücadele, bedenin, beynin; ruhun ortak mücadelesidir.

Genel tıp da en yaygın psikiyatrik sendromlar ve psikolojik sorunlar kanserde ortaya çıkar.

Kanserde ortaya çıkan psikolojik sendromlar (örneğin: depresyon), hastanın uyum ve yaşam kalitesinin etkilemesinin ötesinde, kanserin seyrini tedaviye cevabını, hastanın yaşam sürecini olumsuz etkiler.

Kanseri tedavi ederken, hastanın psikolojik durumunu ele almamak olmaz. Psikolojik tedavi ve destek kanser tedavisinin ayrılmaz bir bölümüdür. Ruh çökerse beden daha çabuk çökecektir. Amaç kriz den, travma sonrası olgunlaşmayı sağlamaktır.

Kişiye, yeni bedene uygun, yeni ruh, zihin, ego, varoluş ve yaşam sağlamalıyız.

Bu kurs: kanser hastalarının psikolojisini anlamak, ortaya çıkan psikiyatrik sendromları tanımak; psikiyatrik tedavi, psikoloji destek ve psiko-terapi eğitimini sunmaya yöneliktir. Kanser hastaları, aileler ve tedavi ekibine yönelik psiko-onkolojik kavram ve uygulama ilkelerini paylaşmaktır.

Program sorumlusu Prof. Dr. Sedat Özkan’dır.

Eğitmenler;  psiko-onkoloji akademik kadromuzdur. Prof. ÖZKAN ülkemizde Liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp bilim dalını kuran; hem liyezon psikiyatrisi, hem psiko-onkoloji bilim dalları başkanlıklarını yıllarca sürdüren Hocadır.

Prof. Özkan bu bilim dallarının Avrupa ve Dünya platformlarında başkanlıklarını yapmıştır. Liyezon psikiyatrisi ve psiko-onkoloji derneklerinin de kurucusu ve başkanıdır ve 20 yıldır bu alanın kongrelerine Başkanlık yapmaktadır. İngiltere ve A.B.D. de bu alanların üst uzmanlık eğitimini alan Prof. ÖZKAN;  on yıllardır ekibi ile psiko-onkoloji mastır programı sorumluluğunu sürdürmektedir.

Bu kurs bu alanlarda on yıllara dayanan ulusal ve uluslararası klinik akademik eğitimini birikimini sunmaktadır.

Kurs; kanser hastaları tedavi, bakım ve terapisinde yer alan, almak isteyen sağlık çalışanlarına (Kanser hastalarına hizmet veren hekimler, psikiyatri uzmanları, hemşireler, psikologlar, aile hekimleri, sosyal çalışanlar ve bu dallarda öğrenim gören 3.4. sınıf öğrencilerine) yöneliktir.

Bu kurs birinci aşamadır. Bu kursa katılan, akreditasyonu içerecek ileri psiko-onkoloji kursuna katılma hakkı kazanacaklardır. Üçüncü aşama psiko-onkoloji terapist eğitimi olacaktır.

Katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Psiko-Onkoloji Eğitim Programı;

Kanser hastası ile iletişim

Psiko-onkoloji maratonu

Beden, beyin, ruh, çevre bütünlüğü ve etkileşiminde kanser

Kansere verilen tepkiler ve psikolojik uyum süreci “Kötü haber verme’’ teknikleri

Riskli hastalıkların belirlenmesi ve konsültasyon nedenleri

Kanser hastalarında psikiyatrik bozukluklar

Hastalık dinamikleri ve tepkileri etkileyen faktörler (hastalık algısı v.b)

Onkolojik tedavilerinin (kemoterapi, ilaçlar) nöro-psikiyatrik ve psikolojik yan etkileri,

Acil psikiyatrik durumlar ve krize müdahale

Ruhun beyne, beynin bedene etkisi,

Ruhsal durumun hastalığın seyrine etkisi (Nöro- psiko immüno endokrinoloji)

Kanser hastalarında psikofarmakolojik tedavileri ve ilaç etkileşimleri

Kanser de medikal psiko terapi (kriz müdahale psiko terapisi, kognitif davranışçı psikoterapi, dinamik psikoterapi…)

Kanserde psiko sosyal tedaviler

Bakımın psikolojik boyutu ve palyatif bakım

Terminal dönem, yas süreci ve yas danışmalığı

Sisyphus dan prometheus-a, Tanatos dan Erosa

Tedavi ekibinde tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu

Hasta ailesine psikolojik destek

Tükenmemek için hasta aile tedavi ekibi maratonu

Olgu sunumları

Psiko-onkoloji tez sunumları

Yapılandırılmış psiko eğitim programı

Kanser de grup psiko terapi süreci

Psiko-onkolojide etik ve medikolegal konular

Kanser tiplerine göre psikolojik gündemler

Davranışsal faktörler ve psikolojik durumun kanser ortaya çıkışındaki etkisi

Özgül semptomların ele alınması (ağrı, bulantı ,cinsellik, uyku)

Spiritüel ve manevi yaklaşımlar

Yaş dönemlerine göre kanser

Biyo psikososyal onkoloji

Kurs 2 tam gün sürecektir. İnteraktif olacaktır. Akademik klinik araştırma eğitim birikimlerimizin on yıllara yönelik sentezi paylaşılacaktır.

 

Prof. Dr. Sedat Özkan sorumluğunda,

Her hücrenin ruhu vardır,

Ruh çökerse beden daha çabuk çöker,

Beden beyin, ruh ayrılmaz bir bütündür.

 

 

Prof. Dr. Sedat Özkan

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı,
 • Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı (1989-2011)
 • Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı (1993-2011)
 • Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2005 Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı
 • 2011 Dünya Psiko-Onkoloji Kongresi Başkanı
 • Psikososyal Onkoloji Derneği Başkanı
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği Başkanı
 • Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongreleri Başkanı (1990 dan bugüne)
 • Ulusal Psiko-onkoloji Kongreleri Başkanı (1996 dan bugüne)
 • Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi Direktörü

 

İletişim için;