Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Yeniliklerimiz


Humanite Psikiyatri, psikiyatrik tedaviye yeni bir yaklaşım getiriyor!

Psikiyatride yeni tedavi modeli: GÜN HASTANESİ

Humanite Psikiyatri Kliniği, depresyondan şizofreniye, panik ataktan takıntılara kadar her türlü psikiyatrik ve psikolojik soruna bilimsel temelde ve hastaya özel tedavi çözümleri sunuyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan tarafından kurulan Humanite Psikiyatri Kliniği’nde yeniliklerimiz:

Psikiyatride Gün Hastanesi: Şizofreniden depresyona pek çok psikiyatrik hastalığı kısa sürede ve hastayı gündelik yaşamından koparmadan tedavi etme esasına dayanan model… Daha az maliyetle kısa sürede yoğun terapi uyguluyoruz. Amaç, tedavide başarı oranını arttıran ve hastanede yatış gereksinimini ve süresini azaltan bu uygulamanın ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak.

Konsültasyon Liyezon Pisikiyarisi ve Psikosomatik Tıp: Bedensel hastalığı olanlara ve cerrahi girişim uygulanan kişilere psikiyatrik tıp hizmeti ve psikososyal destek sunulan bu bölümde diyabet, astım gibi kronik hastalara, organ kaybı yaşamış olanlara psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek veriliyor. Ayrıca kalp damar sağlığının korunmasında stres yükünün azaltılması (psikokardiyoloji), gebelik lohusalık ve doğum sonrası psikolojik destek ve tedavi, menopoz döneminde psikolojik destek gibi destekler de bu bölümde yer alan diğer hizmetler arasında.

Psikoonkoloji: Kanser hastalığına ve tedavilerine bağlı pek çok psikiyatrik sorun ortaya çıkabiliyor. Bu bölümde kanser hastalığıyla beraber gelişen psikiyatrik tabloların tedavisi, hastaya ve aileye psikolojik destek sunuluyor.

Rehabilitasyon Servisi: Ülkemiz için yeni bir açılımdır. Hastalarımızı, aile ve toplum ilişkilerinden yalıtmadan, yataklı tedavinin tüm tanı ve tedavi olanaklarını sunarak tedavi edici ortam içinde bütüncül psikolojik destek sağlanmaktadır. Günübirlik gözlem, destek ve tedavi amaçlanmıştır. Biyolojik tedavilerin yanında çok boyutlu ve aktif tedavi sunan ortamda, uzman denetiminde rehabilitasyon ve sosyalleşme sağlanmaktadır. Bireysel psikoterapi, aile terapisi, grup psikoterapisi, sosyal terapiler, uğraş tedavileri, sanat terapisi, sosyal beceriler ve bağımsız yaşam becerileri geliştirme programı, topluma yeniden katılım programı gün hastanesi modeli içinde özel yapılandırılmış ortamlarda uygulanmaktadır.

Hastaya Özel Terapötik Ortam: Bu birimde, tıbbi teknik donanımlı ve terapötik ortamı sunan hasta odaları vardır. Bir hastanede sunulabilecek tüm tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Psikiyatrik ve psikolojik tüm yoğun tedavi ve bakım hizmetleri (Biyolojik tedaviler, uygulamalı davranışçı psikoterapi) sunulmaktadır. Hastalarımıza gün boyu yatış, 24 saatlik gözlem, takip, tedavi ve kısa süreli yatış imkanı sunulmaktadır. Ülkemiz sağlık sisteminde psikiyatri ve psikoloji alanında yeni bir uygulamayla hizmete başladık.

Hasta Okulunda Eğitim:  Hasta ve yakınlarına hasta okulunda psikoeğitim veriliyor. Ayrıca psikiyatri ve psikoloji alanında çalışan klinisyenlere ‘Kognitif Terapi Temel Eğitimleri’ verilmektedir. Psikiyatri, liyezon psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikoonkoloji, bağımlılık, cinsel işlev bozuklukları, aile ve ilişki bilimi konularında psikoeğitim sunulmaktadır. Ayrıca, kişisel gelişimi destekleyecek eğitim programları da bu bölümde yer alıyor.

Mediasyon: Kelime anlamı uzlaştırma olan “Mediasyon”, bir anlaşmazlık olduğu hallerde, tarafsız ve konunun uzmanı bir üçüncü şahısın katılımı ile anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Mediasyon gerek kişisel ihtilaflarda, gerekse gruplar arasında, iş çevrelerindeki ihtilaflarda ve politik çatışmalarda aktif olarak kullanılmaktadır. En yaygın biçimi ayrılma ve boşanma sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklara dairdir.


 

İlkelerimiz


Humanite Psikiyatri Kliniği’nde amacımız: İnsana, sağlığa, hastalıklara, tedaviye, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel bütünlük içinde yaklaşmaktır.

- Psikiyatri uygulamasını ön yargılı dar kalıplardan çıkartırız.
- Beden ve ruh sağlığını ayrılmaz bir bütün olarak görürüz.
- Hastayı anlayarak, hastalığı tedavi etme anlayışındayız.
- Evrensel tıp ve psikiyatri anlayışını savunuruz.
- Bilimdeki en son gelişmeleri, ileri açılımları takip ederiz.
- Yüksek bilimsel standardı sağlarız.
- Etik ilkeleri benimseriz.
- Bilim, sevgi ve güveni en yüksek “humanite” değerler olarak kabul ederiz.
- Hekimliğin tüm evrensel, bilimsel, insani ahlaki değerlerini temel alır. İnsanı kucaklar, her insanda tüm insanlığı kavrarız.
- Tanı, tedavi (biyolojik tedaviler, psikoterapiler, psikososyal destekler) araştırma, hizmet ve eğitimi bir bütün olarak görürüz.

6 katlı bağımsız bu amaca dönük yapılandırılmış bilimsel hizmet kliniğimizde psikiyatri ve psikolojiye ilişkin tüm tanı, tedavi, günübirlik gözlem, izlem, ayaktan tedavi, kısa süreli yatış, rehabilitasyon ve psikoeğitim bir bütün olarak sunulmaktadır.


Kurucumuz Prof. Dr. Sedat Özkan


Kurumumuz, ülkemizde tıp, psikiyatri ve psikoloji alanında ve sağlık sistemimizde yeni bir model sunmaktadır. Bu proje on yıllara ve birikimlere dayanan adanmışlık ruhu ile yoğrulan bir misyon ve vizyon ürünüdür. 

Bu bilimsel projenin ve merkezimizin kurucusu, Prof. Dr. Sedat Özkan’dır. Prof. Özkan, evrensel bilimsel ilkeleri, ahlaki ve insani değer ve ilkeleri tarafsız benimsemiş, adanmışlık ruhu ile mesleğini yürüten, günde 14-15 saat çalışan, araştıran, okuyan, emek, yaratıcılık, aşk ve bilimi bütünleştiren anlayışıyla çalışmakta ve yaşamakta olan bir hocadır. Anabilim dalı ve vakıf başkanlığı yanında, ülkemizde 2 yeni bilim dalı kurmuş ve 20 yıldan fazla bu bilim dallarının başkanlığını yapmıştır. Amerika, Avrupa ve dünya psikiyatrisinde ülkemizi temsil etmiş, dünya ve Avrupa psikiyatri meslek kuruluşlarına başkanlık yapmıştır.

Dört kitabı, 22 kitapçığı yanında 200’den fazla tebliğ ve araştırması vardır. Yüzlerce toplantı, panel, sempozyum, eğitim semineri ve kongre düzenlemiştir.

Psikiyatriyi demir parmaklıklardan çıkartan, tıp ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlamıştır. Birey, aile ve toplumda hümanizmayı ele alır. Psikiyatri sadece hastalıkları tedavi etmez, sağlığın ve hayatı-mutluluğun lideridir. Beden ve ruh sağlığını ayrılmaz bir bütün olarak görür.

Bu bilimsel projeyi Prof. Dr. Sedat Özkan şöyle anlatıyor: “Humanite, hastalarıma hizmet sunarken fark ettiğim eksiklikleri, ulusal ve uluslararası araştırmalarım ve deneyimlerim, üniversitede kurduğum anabilim dallarının deneyimleri, dünyadaki gelişmeleri ve anlayışları ülkemize kazandırma çabamız, öğretim üyesi olarak binlerce öğrenci ve yüzlerce uzmanımızla paylaşımım, eğitim-öğretim hizmetlerim, üniversitemizin başlattığı hasta okulu programlarındaki paylaşımlarım, halka dönük yürüttüğüm yüzlerce toplantıda insanlarımızın arayışları, ulusal ve uluslararası bilim topluluğunda ülkemizi temsilen ya da şahsen üstlendiğim sorumluluklar, düzenlediğim ve başkanlığını yaptığım onlarca ulusal ve uluslararası kongredeki paylaşımların beynimde ve yüreğimde, hücrelerimde oluşturduğu bir proje, insanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılan bir projedir.”