Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Humanite Psikiyatri; "Gün Hastanesi" ve Tıp Merkezi, ülkemize psikiyatri alanında birçok yenilik ve uygulama getirmiştir. Şimdi ise on yıllara dayanan mesleki, bilimsel birikimini, ulusal ve uluslararası akademik ve klinik donanımlarını, öğrenmeye istekli, yenilikçi ve çağdaş yeni meslektaşlarına aktarıyor.

 

Eğitimler ve uygulamalar, 6 katlı bağımsız, bilimsel hizmet amaçlı inşa edilmiş binamızda gerçekleştirilecektir.

 

Staj süresince, psikiyatri ve psikolojiye ilişkin tanı, tedavi, izlem, günübirlik gözlem ve yatış; psikoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına katılabileceksiniz. Ayaktan, poliklinik takipler yanında, gün içi ve günlük yatışlarda izleme fırsatı olacaktır. Psikiyatri ve klinik psikoloji yanında; hizmetin gerektirdiği, nöroloji, dahiliye uzmanları, nöro biyolojik ve klinik psikolojik incelemelerini sentezleyeceksiniz. Bilimsel etik, insani ve evrensel ilkeleri bütünleyerek yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Böylece akademik hayatınıza yeni bir pencere açacaksınız.

 

Kurumumuz, "Gün Hastanesi Modeli" ile hizmet veren Psikiyatri Tıp Merkezidir. Humanite Psikiyatri'nin uzman kadrosu eşliğinde yapacağınız stajınızla kariyerinize bir adım önde başlayın.

 

Türkiye'nin saygın ve değerli psikiyatri uzmanları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp uzmanları, çocuk ergen psikiyatrisi uzmanları, nöroloji ve dahiliye uzmanları ve alanlarında üst uzmanlar, Dr. ve uzman psikologlarımız ile birlikte, teoriyle, pratiği bilimsel çerçevede, etik ve donanımlı bir şekilde evrensel bir çerçevede bütünleştirebileceksiniz.

 

Amacımız ; psikiyatri ve psikoloji alanında hizmet vermek isteyen yeni meslektaşlarımıza bilimsel donanım kazandırmak aynı zamanda pratiklerini geliştirerek, doğru, güvenli, bilimsel ve etik tedavi hizmeti vermektedir.

 

Staj Programı süresince;

Poliklinik ve servisimizde psikiyatri uzmanlarının süpervizyonunda görüşmelere gözlemci olarak katılabilme imkanı sağlanacaktır. Hatta vizitelerine ve vaka sunumlarına katılacaksınız. Bireysel ve grup psikoterapileri ve rehabilitasyon programlarına katılınır. Görüşmelere gözlemci olarak katılabilmek için tedavi ekibi ve hastadan onay almak zorunludur. Kurumumuz uzmanları tarafından düzenlenen rutin vaka toplantılarına katılabilme imkanı sağlanacak, kurumumuz uzmanları tarafından teorik eğitimler verilecektir.

 

Staj programı her ayın başında başlayıp ayın sonunda (4 hafta) bitmektedir. Staja önlük ile gelme zorunluluğu vardır. Ayrıca, akademik kadromuz her cumartesi saat 12.00'de halka açık Psikoyaşam Eğitim Seminerleri'ni sunmaktadır. Uzmanlarımızla vaka tartışmaları ve derinlemesine konu sunumları gerçekleştiriyoruz. Bu sunumlara tıp, psikoloji ve hemşirelik bölümü öğretim görevlileri katılabilir.

 

Staj Programı çerçevesinde teorik donanım ve pratiğini kazanacağız bazı alanlar ve uzmanlarımızdan alacağınız eğitimler şu şekildedir:

 

Klinik Görüşme Teknikleri
Psikiyatrik Görüşme Muayene ve Semiyoloji
Alkol - Madde Bağımlılığı
Psikiyatride ve Psikolojide Temel Kavramlar ve Kuramlar
Beden-Beyin Ruh Bütünlüğü Anlayışı
Anksiyete Bozuklukları
Kişilik Kavramları ve Bozuklukları
Duygudurum Bozuklukları
Depresyon
Şizofreni
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp
Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri
Dahili Tıpta Psikiyatrik Bozukluklar
Kadın Hastalıkları ve Doğum Psikiyatrisi
Psiko-Kardiyoloji
Ağrı Psikiyatrisi
Somatoform Bozukluklar
Psiko-Onkoloji
Psiko-Dermatoloji
Psikosomatik Hastalıklar
Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Nöro-Psikolojik Testler
Zeka ve Kişilik Testleri
Yeme Bozukluklarında Kognitif Yaklaşım
Psiko-Farmakoloji
Cinsel İşlev Bozuklukları
Aile ve Çift Dinamikleri
Psikolojik Travma
Bilişsel Davranışçı Terapi
Tıbbi Hastalarda CBT ( Medikal Psikoterapi )

 

Programa;
 
Psikoloji ve PDR öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri
Psikiyatri hemşireleri,
Psikiyatri uzmanları
Aile hekimleri başvurabilir.

 

Programa başvuran herkes Prof. Dr. Sedat Özkan'dan süpervizyon alacaktır.
Cv'ler değerlendirmeye alınacaktır.

 

Staj programını tamamlayan öğrencilere;
Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi'nde staj yaptığına dair ''Katılım Belgesi'' verilecektir.

 

İletişim;

 
 

Humanite tıp merkezine iş başvurusunda bulunmak için "Genel Başvuru" yapabilirsiniz. Açık pozisyonlar (eğer varsa) aşağıda listelendiği gibidir.

 

Açık Pozisyonları Listele....

 

Öz geçmişinizin bize ulaşması ile birlikte başvurunuz ön değerlendirmeye alınır. Başvurduğunuz pozisyonda aranan özellikler ile niteliklerinizin örtüşmesi durumunda sizinle temasa geçilir. Genel Başvuru ilanımıza göndermiş olduğunuz öz geçmişler ise ileride oluşabilecek tüm pozisyonlar için değerlendirilir. Yapmış olduğunuz başvurular sadece Humanite tıp merkezi yetkilileri tarafından incelenecek olup tüm başvurular gizlilik esası çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

CV'ni Bize Gönder