Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi

Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi. Matbuat Sk. No: 25
Esentepe, İstanbul
Tel: 0212 274 04 44
Fax:0212 274 63 15

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.B.D., Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Fatih / Çapa
İstanbul, 34093, Türkiye
Tel: 0212 414 20 00

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
- Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı
- Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
- Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
- 8.Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı

-Dünya Psikoonkoloji Birliği Türkiye Temsilcisi

- Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği Kurucusu ve Başkanı
- Psikososyal Onkoloji Derneği Kurucusu ve Başkanı
- Ulusal Psiko-Onkoloji Kongreleri Başkanı 1990-2015
- Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi
- Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanlığı 1990 - 2015
- 13. Dünya Psikoonkoloji Kongresi Başkanı
- 12. Ulusal Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Onursal Başkanı

AKADEMİK GEÇMİŞ

1973 Robert Kolej
1979 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
1984 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı
1987 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Doçentlik
1993 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Profesörlük

TIP, UZMANLIK EĞİTİMİ ve ÖĞRETİM ÜYELİĞİ SÜRESİNCE ÇALIŞTIĞI ve EĞİTİM ALDIĞI YABANCI KURUMLAR

- Christ's College-Cambridge, England
- University Dept. of Psychiatry, Guys Hospital, London, England
- St. Olave's Hospital, London, England
- Bexley Mental Health Hospital, Kent, England
- University of Oslo, Norway (Dünya Sağlık Örgütü burslusu olarak)
- St. James University Hospital, Leeds, England (Leeds General Infirmary " ve York'daki Epilepsy ve E.E.G. Center'da Prof. Parsonage'nin yanında çalıştı)
- University of Manchester, Psikoonkoloji Eğitimi, England
- University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (acil psikiyatri, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, kognitif psikoterapi alanlarında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süre içerisinde konsültasyon-liyezon psikiyatrisi bölümünün klinik ve eğitim etkinliklerine katıldı. Araştırma görevlilerine dönük klinik süpervizyon sağladı, akademik etkinliklere katıldı. Bu dönem içinde "Cognitive Therapy Center"da Prof. A.Beck ile çalıştı)

ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREVLER

- 1995-1998 İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Psikiyatri Vakfı başkanlığı
- 1997 İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde ülkemizde ilk kez Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalının kurulması
- Onkoloji Enstitüsü bünyesinde "Psiko-Onkoloji Bilim Dalı" başkanlığı ve enstitü bünyesinde yüksek lisans eğitimi sorumluluğu
- Avrupa ve Dünya Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji Bilim Topluluğu'nda Türkiye'yi temsil etmektedir.
- 1990 yılından bu yana Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp kongreleri başkanlığı
- 8. Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresinin başkanlığı ve bu kongrenin 8. Türk Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ile birleştirilerek, 21-24 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi
- 1997 İstanbul Üniversitesi bünyesinde Hasta Okulu programının psikiyatri alanının sorumluluğunun sürdürülmesi.
- 13. Dünya Psikoonkoloji Kongresi başkanlığı

ULUSLARARASI BİLİMSEL ÜYELİKLER

- "International Association For The Study Of Pain"
- "International Society Of Psychosocial Oncology"
- "Academy of Psychosomatic Medicine" ile üyelik bağlantıları
- WPA bünyesinde Consultation -Liaison Psychiatry Section" ile işbirliği
- Avrupa Topluluğu bünyesindeki BIOMED "A need Assesment in cancer survivors
and their partners, with special focus on sexuality intimate relationships and reproductive issues" konusundaki uluslararsı çalışma grubuna üyelik
- Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Birliği Yönetim Kurulu üyeliği
- Dünya Psikoonkoloji Birliği Türkiye Temsilcisi
- Amerikan Akademisi Psikosomatik Birliği üyeliği
- Amerikan Psikosomatik Birliği üyeliği

ULUSAL ÜYELİKLER

-Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği kurucu başkan
-Psikososyal Onkoloji Derneği kurucu başkan
-Türkiye Psikiyatri Derneği üyeliği
-İstanbul Amerikan Robert Koleji Mezunlar Derneği
-LİONS üyeliği
-İTF KLP Bülteni editörü ve sorumlusu
-Ulusal KLP kitapları editör ve sorumlusu
-Türkiye'deki birçok psikiyatri, meme cerrahisi, organ nakli, kanser dergilerinin yayın kurulunda bulunma

DANIŞMANLIK

- Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışmanı

AKADEMİK GÖREVLER

-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'nda 5. ve 6. sınıf dersleri (Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Uygulama, Psikosomatik Tıp)
-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'nda 6. yıl uygulama programı (Genel Tıp ve Psikiyatri)
-1989 -1993 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi 6. yıl eğitim-öğretim sorumluluğu
-İstanbul Üniversitesi Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri (Tıbbi psikolojik değerlendirme, Tıbbi psikiyatrik ve psikolojik sorunlar, Tıbbi -psikiyatrik ve psikolojik araştırma metodolojisi)
-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Dersleri (Psikolojik Rehabilitasyon)
-KLP ve Psikoonkoloji Bilim Dalları klinik, eğitim, araştırma, tedavi programlarının yürütülmesi
-Onkoloji Enstitüsü bünyesindeki Psikoonkoloji Bilim Dalı Psikososyal Onkoloji Master Eğitimi koordinatör ve sorumluluğunun yürütülmesi
-İTF Diyabet Bilim Dalı kurulu üyeliği
-İTF FTR Çene Eklem Polikliniği psikiyatri danışmanı
-İTF Master Planı koordinasyon kurulu üyesidir.

KİTAPLAR

. Liyezon Psikiyatrisi Bülteni, İÜ Basımevi 1990.
. Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu (I-II), İÜ Basımevi 1992.
. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Roche yayınları, İstanbul, Aralık,1993.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1994-1995, Pfizer ilaçları AŞ, İstanbul, 1997.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1996-1997, Novartis ilaçları AŞ, İstanbul, 1999.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-1999, Novartis ilaçları AŞ, İstanbul, 2001.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004, Kavuk Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul, 2006.
. Psikoonkoloji, Form reklam hizmetleri, 1. baskı, İstanbul, Aralık 2007.
. Psikiyatri ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Dizini

Dahili tıpta psikiyatrik bozukluklar
Kadın hastalıkları ve doğum psikiyatrisi
Kalp hastalıkları ve kalp damar cerrahisinin psikiyatrik ve psikososyal yönleri
Nörolojik hastalıkların psikiyatrik yönleri
Psikosomatik hastalıklar
Genel tıpta depresyon
Kanser hastalarının psikiyatrisi (Psikoonkoloji)

- Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Kitabı, bölüm yazarlığı.

- Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezince yayınlanan kitaplar:

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp
Kadın hastalıkları ve doğum psikiyatrisi
Kanserin psikiyatrik yönleri
Kronik hastalıklar ve psikiyatri
Genel tıpta depresyon
Kalp hastalıkları ve kalp damar cerrahisinin psikiyatrik ve psikososyal yönleri
Cerrahi girişimlerin psikiyatrik komplikasyonları
Yaşlılık psikiyatrisi
Kronik psikozlar
Kronik ruh hastalıkları
Bağımlılık
Panik atak ve panik bozukluk
Duygudurum bozukluğu
Depresyon
Obsesif-kompulsif bozukluk
Çocuk ve ergen psikiyatrisi

-Özkan S, Özkan M. Konsültasyon Liyezon Pikiyatrisi. İTF Psikiyatri AD Psikiyatri Ders Kitabı,2010.

KİTAP VE DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ ve BÖLÜM YAZARLIĞI

. Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu (I-II), İÜ Basımevi 1992.
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Tarihçesi, Kavramları ve İlkeleri"
Özkan S: "Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite"
Özkan S. "İstanbul Tıp Fakültesi'nde Psikiyatrik Tıp Hizmetlerinin Gelişimi"
Özkan S. "Liyezon Psikiyatri Birimimizin Klinik Etkinliklerinin Dökümü"
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Servisinin Klinik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi"
Özkan S. "Sonuç ve Öneriler" . Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1994-1995, Pfizer ilaçları AŞ, İstanbul, 1997.
Özkan S. Dünyadaki Gelişmeler Işığında Ülkemizde KLP Bilim Dalı Kliniklerinin Yapılanması
Özkan S. Genel tıpta depresyon
Özkan S, Turgay Ö. Liyezon Psikiyatrisi Uygulama Modeli İçinde Meme Kanseri Nedeniyle Cerrahi Girişim Uygulanmış Hastalarda Psikopatoloji Ve Psikolojik Uyumun Araştırılması "Prospektif Çalışma".
Yücel B, Yılmazer N, Özkan S. Hemodiyaliz Hastalarının Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kapsamında Değerlendirilmesi "Ön Çalışma"
Özkan S, Turgay M. Tip I-II Diyabetik Hastalarda Psikiaytrik Morbidite Ve Hastalıkla Baş Etme Güçlükleri.
Gök Ş, Enderer M, Özkan S. Konsültasyon Amaçlı Görülen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) Vakalarının Değerlendirilmesi.
Özkan S. Klinik Tıpta hastaya Psikolojik Yaklaşım
. KLP Bülteni Özel Sayı, Kasım, 1995.
. Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ders Kitabı. İstanbul 1995, sf :186 - 227.
. Özkan S. Acil psikiyatri. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ders Kitabı. İstanbul 1995, sf: 247 - 255.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bülteni, Sayı 2, 1996.
. Hipokrat Dergisi Editörlüğü, İki Sayı,1996.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bülteni, Sayı 1, 1997.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1996-1997, Novartis ilaçları AŞ, İstanbul, 1999.
Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi; Tanımı, Kavramları, Hizmet Alanı, Eğitim Ve Araştırma Objektifleri İle Dünyada Gelişimi Ve Bilim Dalı Ve Uzmanlık Alanı Olarak Kurumsallaşması.
Özkan S. Türk Psikiyatrisinin Tarihi Ve Çağdaşlaşma Süreci İçinde Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Gelişimi Ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Klinik, Eğitim, Araştırma Ve Eğitim Objektifleri İle Gelişimi.
Yılmaz AT, Özkan M, Özkan S. Fiziksel Hastalıklarda Kriz Ve Krize Müdahale

. Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Psikiyatri Temel Kitabı. Ed: Güleç C, Köroğlu E. Hyb yayınları, cilt 2, 1998, sf:789-802.
. Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ders Kitabı. Emek matbaacılık. 2.baskı, İstanbul 1998.
. Özkan S. Akut Organik Beyin Sendromu (deliryum). İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ders Kitabı. Emek matbaacılık. 2.baskı, İstanbul 1998.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-1999, Novartis ilaçları AŞ, İstanbul, 2001.
Özkan S: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalının Dünyada Ve Türkiye'de Gelişimi
Özkan S: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Tarihsel Gelişimi, İşlev Ve Hedefleri Biyopsikososyal Model Ve Fiziksel Ruhsal Etkileşim Eksenleri
Özkan S, Bozkurt O. Kadın Doğum Ve Ruh Sağlığı Sorunları
Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi; Tanımı, Kavramları, Hizmet Alanı, Eğitim Ve Araştırma Objektifleri İle Dünyada Gelişimi Ve Bilim Dalı Ve Uzmanlık Alanı Olarak Kurumsallaşması.
Özkan S. Hastalıklara Psikolojik Tepkiler
Özkan S, Bozkurt O. Kadın Doğum Ve Ruh Sağlığı
Özkan S. Kalp Hastalıklarının Psikiyatrik Yönü (Psikokardiyoloji)
Özkan S. Kardiyovasküler Cerrahi Ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Özkan S. Yoğun Bakım Hastalarına Psikiyatrik Yaklaşım
Özkan S. Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Kanser
Atlı H, Özkan S. Sosyal Çalışma Açısından Kanserin Aile İçinde Yarattığı Sorunların Belirlenmesi Ve Sosyal Desteğin Gerçekleşmesinde Etkili Unsurlar
Baral Kulaksızoğlu I, Kaçmaz N, Akkaş S, Özkan S. İTF Psikiyatri AD. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalınca 1997-1998 Yıllarında Verilen Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: 1837 Olgu.
.Özkan S. Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Kanser. Klinik Onkoloji. Ed. Topuz E,
Aydıner A, Karadeniz AN. İÜ Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2000.
.Özkan S. Meme Kanserinde Psikososyal Faktörler. Editör: Gürcan Ünal, Hilal Ünal. Meme Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, 2001, Sf: 631-641.
.Özkan S. Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Diyabet. "Editör: Yenigün M, Altuntaş Y. Her Yönüyle Diyabetes Mellitus". 2. Baskı, İstanbul 2001, Nobel Tıp Kitapevleri, Sf:627-636.
. Hipokrat, aylık sağlık dergisi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Şubat 2001, sayı:103.
Psikosomatik tıp yaklaşımı ve KLP
Genel tıpta depresyon
Deri hastalıklarının psikiyatrik yönleri
Cerrahi girişimlerin psikiyatrik komplikasyonları
. Avicena aylık siyasi sağlık meslek haber dergisi, yıl:2, sayı:8/2001, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı editörlüğü ve aşağıdaki konularda makale.
Psikiyatrik tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Kalp hastalıklarının psikiyatrik yönü
Yoğun bakım hastalarına psikiyatrik yaklaşım
Kardiyovasküler cerrahi ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
. Özkan S. Kanser Hastalarında Psikiyatrik Ve Psikososyal Destek, Bölüm:36, Editörler: Haluk Onat, Nil Molinas Mandel, Kanser Hastasına Yaklaşım, Tanı, Tedavi, Takipte Sorunlar, Nobel Tıp Kitapevleri, 2002, Sf:355-364.
. Özkan S. Meme Kanserli Hastaya Psikolojik Yaklaşım, Yaşam Kalitesi. Editör: Erkan Topuz, Adnan Aydıner, Maktav Dinçer. Meme Kanseri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2003, Sf:681-690.
. Hipokrat Aylık Sağlık Meslek Dergisi, Psikiyatri, "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi neden üst uzmanlık?" Nisan 2004, sayı:139.
. 8. Yıllık Bilimsel Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp toplantısı (EACLPP) Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 8. Türk Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı Editörlüğü, Türkiye, 2005.
. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004, Kavuk Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul, 2006.
Özkan S: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Özkan S: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Psikosomatik Tıp neden Üst Uzmanlık
Özkan M, Özkan S, Kocaman N. Hastane içindeki psikiyatrik hizmetlerin gelişimindeki etkili faktörlerin değerlendirilmesi: 5 yıl ara ile psikiyatrik konsültasyonların analizi. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004. Özkan S. (ed), İstanbul, 2005, 63-72.
Özkan S: Zihin-beden etkileşimi ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Özkan S: Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahinin psikiyatrik ve psikososyal yönleri
Özkan S: Genel tıpta medikolegal-etik sorunlar
Özkan S: Genel tıbbın Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinden beklentileri
Özkan S: Hasta okulu programı
Özkan M, Kıvrak A, Özkan S. Paylaşılmış Psikotik bozukluk; Bir "Folie a deux" Olgusu. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004. Özkan S. (ed), İstanbul, 2005, 653-656.
. Özkan S. Meme kanseri yaşayan kadının psikolojisi. Kanser olan mememdi, ben değil. Ergu E. Epsilon, İstanbul, 2006.
. Özkan S. Psikolojik sorunların tedavisi. Kitlesel felaketlerde sağlık hizmetleri rehberi. Düzenleyen Sever MŞ. İstanbul, 2006.
. Özkan S. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı Editörlüğü. 2006;47(2).
. Özkan S. Erişkin psikiyatrisinde konsültasyon ve liyezon: Genel bakış. Tüzün DÜ, Hergüner S. (eds). Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım. Epsilon Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul, 2007, sf.458-471.
. Özkan S. Kanser psikiyatrisi. Özen H, Türkeri L (eds). Üroonkoloji Kitabı. Üroonkoloji Derneği Ertem basın yayın, Ankara, 2007, sf:1401-1413.
. Kılıç A. Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi ve Tıp Medresesi. Türk Kültüründe Ruh Sağlığı Gelişimi. Altıntaş A, Köker AH, Özkan S. (proje danışmanı). Medicalpark Hastanesinin Kültür Hizmeti, İstanbul, 2007.
. Kongre Bülteni 2006, 8. Avrupa ve Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresinin Ardından, Kongre Bülteni. Özkan S (editör), İstanbul, 2008.
. Özkan, S. Kolorektal Kanserli Hastaya Psikiyatrik ve Psikososyal Destek. Baykan A, Zorluoğlu, A (eds) Kolon ve Rektum Kanserleri. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği. İstanbul, 2010, s: 787-799.

DÜZENLEDİĞİ VE BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI KONGRELER

-29 Mart 1989 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ankara, "I. Stres Sempozyumu"
-23-24 Ekim 1990 İ.T.F. Dr. Kemal Atay Dersanesi, "Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu I"
-1992 İTF Dr. Kemal Atay Dersanesi, İstanbul, "Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu-II"
-2-5 Kasım 1994 İ.T.F. Dr. Kemal Atay ve Tevfik Sağlam Anfileri, İstanbul "III. Ulusal KLP Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu"
-26 - 28 Ekim 1995 İ.Ü. İTF Reform Anfisi, İstanbul, "Psikoonkoloji Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)"
-30 Ekim - 1 Kasım 1996 İ.T.F. Dr. Kemal Atay ve Tevfik Sağlam Anfileri, İstanbul "IV. KLP Kongresi (Uluslararası Katılımlı)"
-Kasım 1997, Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)
-Toplum, Kültür, Psikiyatri, 12-14.06.1997, İstanbul
-10-11 Eylül 1997 İ.T.F. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı "Psikiyatride Güç Durumlar"
-İTF Psikiyatri AD Cinsel İşlev ve Bozuklukları Eğitim Sempozyumu, 30 Ekim - 1 Kasım 1997, İstanbul
-21-23 Ekim 1998 İ.T.F. Dr. Kemal Atay ve Tevfik Sağlam Anfileri, İstanbul "V. KLP Kongresi (Uluslararası Katılımlı)"
- 14-16 Kkasım 1999, Kalyon Hotel, İstanbul "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Mezuniyet Sonrası Genel Hastane Psikiyatrisi Eğitim Kursu"
- 6, 13, 23, 30 Mart 2000 İ.T.F. 1933 Reform Anfisi, İstanbul "Hemşirelikte Hastaya Bütüncül Yaklaşım Kursu"
-1-2 Kasım 2001, 1933 Reform Anfisi, İstanbul, "KLP Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu"
-14-16 Kasım 2002, İstanbul, Polat Renaissance Otel "VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (uluslararası katılımlı)
-2-4 Aralık 2004, İstanbul, Eresin Otel. "VII. Ulusal KLP Kongresi"
-21-24 Eylül 2005, Crown Plaza Otel, İstanbul
8. Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (EACLPP) & The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry (Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı)
- 2010 10. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı
- 2011 11.Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı
- 2011 13. Dünya Psikoonkoloji Kongresi Başkanı
- 2012 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Onursal Başkanı
-2015 Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Onursal Başkanı

ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ YAYINLAR

-Özkan S, İmre H, Gürel Y, Köknel Ö, Özuğurlu K. Evulation of group psychoterapy. Med Bull İstanbul, 1985;18:89-97.
-Adam E, Özkan S, Saygılı S, Kayır A. Comparison of the effects on memory, perceptual functions, post-ictal recovery time and EEG of bilateral and non-dominant unilateral electroconvulsive treatment (ECT). Med. Bull. İstanbul 1986;19(1):91-99.
-Özkan S. Limbik-hypothalamic-pituitary-adrenal axis and sympathetic nervous system activity in depression. Med.Bull.İstanbul 1987;21:139-204.
-Özkan S, İmre H, Aytar G. A social psychiatric and transcultural study of female murderers in Turkey. Med Bull Istanbul Med. Bull. Istanbul 1987;21.87-94.
-Özkan S, Saygılı S. A Social psychiatric evulation of the rising tide of alcoholism in Turkey. Med Bull İstanbul 1987;20:81-86.
-Özkan S, İmre H, Aytar G. A Psychosomatic approach to Behçet's disease. Med Bull İstanbul 1989;22:145-150.
-Özkan S, Nogay A, Tahran N, Burkovik Y, Yavuz D, Danacı M, Kuşkucu M. Psychiatric and psychosocial study of self-mutilating patients. Med. Bull. İstanbul 1992;25:57-64.
-Özkan S, Erbil P, Üçol A, Darendeliler E, Onat H, Bilge N. Screening for the prevalence and nature of psychiatric disorders among cancer in-patients. Med. Bul. İstanbul 1993;
-Özkan S, Turgay M. Psycho-social adjustment and the relationship between cancer organ loss and psychopathology in mastectomy. (Psycho-oncology dergisinde yayınlanmak üzere gönderildi)
-Yımazer N, Aydıner A, Özkan S, Aslay I, Bilge N. A comparison of body-image, selfesteem and social support in total mastectomy and breast-conservating therapy in Turkish women. Supportıve Care in Cancer 1994;2 (4): 238-241.
-Ozkan S, Yücel B, Turgay M, Gürel Y. The development of psychiatric medicine at Istanbul Faculty of Medicine and evaluation of 889 psychiatric referrals. General Hospital Psychiatry 1995;17 (3): 216-223.
-Özcan İ, Özkan M, Özkan S: Psychiatric and psychometric profiles of patients with TMJ dysfunction. Balk J Stom 2001; 5(1):21-23.
-Ozkan M, Anuk D, Ozkan S, Kurul S: Anxiety, depression and body image in women following mastechtomy and attitude towards breast reconstruction. Abstracts Book, Zaragoza, Spain, 2003: 19.
-Özkan M, Özkan S, Kaçmaz N: Evaluation of 10 Year Psychiatric Referrals in Istanbul University Faculty of Medicine Consultation Liaison Psychiatry Department. Abstracts Book, Zaragoza, Spain, 2003: 102.
-Kaçmaz N, Ozkan S: The Relationshıp Between Anxiety And Depression Risks and Perceived Social Support In In -Patıents Wıth Physical Illnesses. Abstracts Book Zaragoza, Spain, 2003: 43.
-Kocaman N, Kutlu Y, Özkan S: The development of CLP Nursing model in patients with adjustment difficulties to physical disease. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 34.
-Özkan M, Oflaz SB, Kocaman N, Özkan S, Büyüköztürk S, Özşeker F: Psychiatric morbidity in chronic urticaria. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 41.
-Özkan M, Kocaman N, Oflaz SB, Özkan S, Büyüköztürk S, Özşeker F. Anxiety, depression and alexitimia in chronic urticaria patients. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 41.
-Özkan M, Kocaman N, Özkan S, Erdem S, Demirel Ş, Dilmener M: Psychiatric morbidity in outpatients applying to internal medicine department (Preliminary results). Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 42.
-Özkan M, Kocaman N, Özkan S, Erkan F, Kaya Z: Asthma, psychiatric morbidity and quality of life. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 42.
-Özkan S, Özkan M. The development of consultation liaison psychiatry at İstanbul Faculty of Medicine - 16 years experience. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 43.
-Özkan S, Sipahi B. Evaluation of anxiety depression expressive öotions of mothers with children who has cancer from a psychosocial perspective. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 43
-Özkan S. Impressions of the 8th Scientific Meeting of the European Association of Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics in Istanbul. Journal of Psychosomatic Research 2006;60(4):435-436.
-Ozkan M, Kocaman N, Ozkan S, Erden S, Demirel Ş, Dilmener M. Mood, panic and somatoform disorders in general Turkish outpatient clinic. Prmary Care & Community Psychiatry 2006;11(1):1-5. (SCI-Expanded)
-Ozkan M, Ozkan S, Kocaman N. Evaluation of the development of psychosomatic medicine in a large university hospital in Turkey. Collegium Antropologicum 2006;30(4):719-726. (SSCI)
-Ozkan M, Oflaz SB, Kocaman N, Ozseker F, Gelincik A, Buyukozturk S, Ozkan S, Colakoglu B. Psychiatric morbidity and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria. Annals of Allergy Asthma & Immunology 2007;99(1):29-33. (SCI and SCI-Expanded)
-Kocaman N, Kutlu Y, Ozkan M, Ozkan S. Predictors of psychosocial adjustment in people with physical disease. Journal of Clinical Nursing 2007;16(3A Suppl. S):6-16. (SCI-Expanded)
-Özkan, M, Kıvrak Tilhan A, Özkan S. Shared psychotic disorder: A case of "Folie a deux". Journal of the İstanbul Faculty of Medicine 2008; 71 (2):46-48
-Kocaman N, Özkan M, Özkan S, Kaya Z, Erkan F. Assesment of factors affecting quality of life and quality of life in adult asthmatic outpatients. Journal of the İstanbul Faculty of Medicine 2008;71(4):109-115.
-Kocaman Yıldırım N, Özkan M, Özkan S, Özçınar B, Güler SA, Özmen V. Meme kanserli hastaların tedavi öncesi ve sonrası anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi: Bir yıllık prospektif değerlendirme sonuçları. Archieves of Neuropsychiatry 2009;46 (4): 175-181. (SCI-Expanded)
-Kaya Z, Erkan F, Özkan M, Özkan S, Kocaman N, Aslantaş Ertekin B, Direk N. Self-Management plans for asthma control and predictors of patient compliance. Journal of Asthma 2009;46(3): 270-275. (SCI-Expanded)
-Özkan S, Kocaman Yıldırım N, Özkan M. Psikosomatik bir sendrom olarak çene eklemi rahatsızlıkları. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Sayısı 2011;3(2):48-58. (SCI-Expanded)
-Özkan S, Turan AH. The prevalance of anxiety, depression and adjustment disorder in cancer and the association with psycho-social status. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):218-219.
-Özkan S, Demir D. Self esteem in adoleseents with cancer. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):246-247.
-Oflaz S, Anuk D, Kocaman Yıldırım N, Yaci Ö, Fatma Sen, Güveli M, Özkan S. The relationship between the ıllness perception and depression ın patients with breast cancer. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):246.
-Sipahi B, Özkan S. The study on level of anxiety, depression and expression of emotions in mother that has a child with cancer. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):247.
-Isguzar S, Özkan S. Comparison anxiety, depression and quality of life in women with breast conserving therapy and patients with total mastectomy. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):247-248.
-Ceylan P, Özkan S. Malignant melanoma patients' anxiety-depression levels and quality of life. Psycho-Oncology 2011;20(Suppl.2):248.
-Kocaman Yıldırım N, Özkan M, Özkan S, Batmaz Oflaz S, Gelincik A, Büyüköztürk S. Relationship among alexithymia, anxiety, and depression in patients with chronic idiopathic urticaria. Nobel Medicus 2012;8(1):46-51 (SCI-Expanded)
-Kocaman Yıldırım N, Özkan M, Dıraçoğlu D, Saral İ, Karan A, Aksoy C, Özkan S. Temporomandibuler eklem disfonksiyon sendromlu hastalarda klinik ve psikopatolojik özellikler. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2012;58(1):9-15 (SCI-Expanded)

ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

-Özkan M, Özkan S, Kocaman N. Quality of Life in Urticaria.Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
-Özkan S, Özkan M, Armay Z. The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

ULUSLARARASI KONGRELERDEKİ SUNU, KONFERANS VE PANELLER

- VII. World Congress of Psychiatry. Vienna 11th- 16 Haziran 1983.
-"Gestalt -Oriented Group Psychotherapy" Abstracts F621
-"A social psychiatric and transcultural study of female murderes in Turkey "
Abstracts F 436.
- Fourth Mediterranean Congress of social Psychiatry. HacettepeÜniversitesi, Ankara,
Türkiye. 12-15 Ekim,1983.
-"A social Psychiatric Evulation of the Rising Tide of Alcoholism in Turkey"
-" A social Psychiatric and transcultural study of female murderers in Turkey"
- Balkan Medical Congress (L'union Medicale Balkanique), 30 Ağustos 1984, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
-"Comparision des effects sur I EEG et le temps de Correction Post-Ictale del ECT
Bilaterale et Non-dominate sur les Fonctions de la memoire et de la Perception"
-"Validite de DST (Dexamethasone suppression Test) Comme Une Methode Biologique, dans le Diagnostic de Depression Endogen"
-"Le systeme LPHA tele systems Nerveux aus Depression"
-"La disturbance axale de I'LHHA comme un Phenomen d'etat dans le desordre de la
depression"
-"Relation de L'anomalie de DST avec le psychopatologie de la depession"
- 15 th Europan Conference on Psychosomatic Research , Londra, 1984
-"A Psychosomatic Approach to Behçet's Disease"
-4th Mediterranean congress of rheumatology, Türkiye, 2-3 June 1988
-"A case of systemic vasculitis and prolactinoma related with FMF." Abstract F79
-Special ıssue. 1. Marmara Medical Days. September 26-30 1988, İstanbul.
-Dysregulation of hypothalamic pituitary adtrenal axis and sympathetic nervous
system activitiy in depression. Marmara Medical Journal abstracts 1988;1(3):121.
- VIII.World Congress of Psychiatry Athens 12-19 October 1989
-"Effect of psychosocial factors upon conversion reactions" Abstracts, p.208
-" Psychiatric and psychosocial study of self-mutilating patients" Abstracts p.826.
-"An investigation of the attitudes towards the mentally ill. Abstracts p.692
-"Searching cognitive correlates of antisocial personality by tests and CEEG" Abstracts, p.492
-"Psychosocial Factors in Suicidal Behavior and Self-mutilation" Session No.493
- International Congress of Psychosocial Oncology 12-14 October 1992.Beaune, France.
-"Psychiatric morbidity and psychosocial adjustment in cases of mastectomy operated due to breast cancer"
-"Searching for the prevalence and nature of psychiatric morbiditiy in cancer-in patients."
-39th Annual meeting, The care of medical psychiatric patients: defining the speciality of CLP. October 29 - November 1, 1992, California
-University van Amsterdam BIOMED-I, 1993
-9. World Congress of Psychiatry, Rio de Janeire June 6th-12th 1993, Brasil.
-"An Evulatıon of one year's clinical activities of the department of consultation-
Liaison Psychiatry of İstanbul Medical faculty" Abstract form.
-" The Relationship of Cancer, Organ Loss With Psychosocial Adjustment in
Mastectomy"
-"Psychiatric manifestations of pulse streoid therapy"
-WPA section on General Hospital Psychiatry Consultation-Liaison Psychiatry;
Educational and research implications" konulu sempozyuma panelist, 1993.
"The Devolepment of a Formal Consultation-Liaison Service in a Large Teaching Hospital in Turkey"
-40th Annual meeting, November 11-14, 1993, Bridging the gap between knowledge & clinical practice: The CL Psychiatrist's role. The Fairmont Hotel, New Orleans, Louisiana.
-First Turkiye AIDS Congress" 12-15 January 1993,
"Psychosocial aspects of patients with AIDS" AIDS Savaşım Derneği, p.25.
-Mount Auburn Hospital Department of Psychiatry Wymanz 1993.
-41st Annual Meeting, November 17-20, 1994, the bridge to primary care.
-CRP Psychological medicine group 10th august 1995, Manchester.
-IV ECOTS 7-11 May 1995, Paris.
-X. World Congress of Psychiatry, 23-28 August 1996, Madrid
- Third World Congress of Psycho-Oncology Abstracts of Proffered Papers. New York, 1996.
a) Investigating physicians' attitudes towards the terminally ill 64.
b) Psychiatric evaluation and the attitudes of the cancer patients' families towards cancer. 64.
- II. Turkisch-Deutsher Psychiatrie Kongress, 17-23. 3. 1996, İstanbul.
- The 9th meeting of the european society for psychosocial oncology. 7-10 july 1996, Amsterdam.
-Gesselschaft, kultur und psychiatrie. İTF Psikiyatri Kliniği, 12-14 Haziran 1997, İstanbul.
-EORTC Quality of Life 20-22 November 1997, İstanbul.
- 4th International Congress of Psychooncology. September 3rd-6th, 1998, Germany.
-5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki,
-Psychiatric and Psychometric profiles of patients with TMJ dysfunction. Abstracts, 2000, 134-135.
- 5th ECNP Regional Meeting 15-17 April 2000, Russio.
- ESPO11. June 13-16, 2001, 11th Conference of the European Society for Psychosocial Oncology. Psycho-Oncology in a United Europe-Changes & Challenges, Heidelberg, Germany
- 4th EACLPP, 20-22 September 2001, Leiden, The Netherlands
-XII. World Congress of Psychiatry 24-29 August 2002, Yokohama, Japan
-6th Annual Scientific Meeting EACLPP, 18-20 September 2003, Zaragoza, Spain Simultaneours Sessions; Özkan S. Models of Liaison in Departments With High Risk Patients.
-Academy of psychosomatic medicine Annual meeting November 20-23 2003, California.
-APA Annual Meeting 17-22 May 2003, Sanfrancisco.
-ECC & RICAI 2004, Paris
-7th Annual scientific meeting EACLPP, 25 th European Conference on Psychosomatic
Research, 23-26 June 2004, Berlin,
Symposium;
Özkan S. Unexplained Medical Symptoms / Somatoform Disorders.
"Transcultural Aspects Of Somatization In Turkey: A Study Of 70 Cases"
-6th European Congress on Chemotherapy and Infection December 1-3 2004 Paris.
Symposium;
Özkan S, Şahin D. Psychological Factors affecting outcome of therapy for, MDRTB.
-157th Annual meeting of the APA May 1-6 2004, NewYork.
-A meaning life with psychiatric disorders: beyond the control of symptoms 25-27 October 2004, Spain.
-8. Arbeitstagung transplantationsmedizin psychosomatische betreuung van transplantation spatienten im Rahmen des II. International Symposium on Living Donor Organ Transplantation, 3 September 2004.
-8. Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi (The 8th
Annual Scientific Meeting of the European Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP)) ile 8. Türk Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve
Psikosomatik Kongresi (The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison
Psychiatry), 21-24 Eylül 2005 İstanbul, Crown Plaza Otel.
Özkan S. "Lecture: The historical development of mental health in Turkish
culture"
Özkan S. Kissane D."Psychooncology"
Özkan S. "Models applied in the Istanbul University Hospital"
-2005 APA annual meeting May 21-26 2005, Atlanta.
- NEI Psychopharmacology academy 2 day symposium, March 26-27 2005, İstanbul.
- JNI 6e journees nationales d'Infectiologie. 8-10 June 2005, Nice.
- 8th World Congress of Psycho-Oncology. 18-21 October 2006, Venice, İtaly
- European regional medical conference 31 march-1 april 2006, Switzerland.
-19th ECNP Congress, 16-20 September 2006, Paris, France
- The 9th Annual scientific meeting European Association for consultation liaison psychiatry and psychosomatics
Country wise presentation
- Together aginst STİGMA: 3rd International Meeting, 5-8 EKİM 2006, Turkey
- 13-14 Mart 2007 Council Meeting, Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı, Amsterdam
-3-7 Mayıs 2007 Geriatric Psychiatry Congress, İstanbul
5 Mayıs 2007 Symposium Geriatric Consultation Liaison Psychiatry
Özkan S. Aging, brain, physical illness & psychology: liaison model
- 22 Mayıs 2007 Kanser Hastası, aile ve tedavi ekibinin yaşadığı psikolojik güçlükler ve baş etme yolları. İTF Onkoloji Enstitüsü, Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı, KLP-Der. İÜ Onkoloji Enstitüsü konferans salonu. Düzenleyen Prof. Dr. Sedat Özkan, Konferans başkanı ve konuşmacı Prof. Dr. Sedat Özkan, Prof. Dr. Lea Baider
-27-29 September 2007, The 10th Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Bologna Unıversıty Medıcal School Campus.
28 September 2007 Symposia
Özkan S. Cross-Cultural CLP
-16-20 Eylül 2007, 9th World Congress of Psycho-Oncology, London, UK.
-27-28-29 Nisan 2008 Psikofarmakolojide yeni gelişmeler, Budapeşte
-15 Mayıs 2008 saat:14:00 EACLPP Yönetim Kurulu telekonferans
-31 Mayıs 2008 İtalya, Transcultural Meeting
-9 - 13 Haziran 2008 IPOS Madrid İspanya
Oturum Başkanlığı
-25 - 28 Haziran 2008 EACLPP Zaragoza İspanya
Somatisation and Illness perception in different cultures (26 Haziran-Salı-11:30-13:00)
-10 Temmuz 2008 Avrupa Psikosomatik ve Liyezon Psikiyatrisi Yönetim Kurulu Toplantısı
- 30 Ağustos - 3 Eylül 2008 Barcelona ECNP Spain
-11 Eylül 2008 Avrupa Psikosomatik ve Liyezon Psikiyatrisi Yönetim Kurulu Toplantısı
- 19 - 25 Eylül 2008 Dünya Psikiyatri Kongresi Prague
- 26 - 29 Eylül 2008 "Bipolar Disorder: Bridging the Gap". 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Annual Meeting- Antalya, Turkey
-13 Kasım 2008 Avrupa Psikosomatik ve Liyezon Psikiyatrisi Yönetim Kurulu Toplantısı
-19 - 23 Kasım 2008 American Psychosomatic Medicine APA Miami
-16-21 Mayıs 2009 American Psychiatry Association Meeting, SanFrancisco
- 16 Haziran 2009 Dünya FTR Kongresi, Türkiye " Psychiatric Aspects of Temporomandibulary Joint Dysfunctions"
-25-27 Haziran 2009 12th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) The Netherlands,- Social and familial factors in the developmental process of somatisation
- 21- 25 Haziran 2009 , The IPOS 11th World Congress of Psycho-Oncology Vienna, Austria
Burnout in Treatment Team
- 24-28 Mart 2010 Dünya Psikoonkoloji Birliği ile Amerika'da toplantı
-4 - 6 Nisan 2010 International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention Conference, Istanbul. Konferans: "Psychiatric Aspects of Cancer Pain" İstanbul
-25-29 Mayıs 2010, 12th World Congress of Psychooncology, Quebec, Canada.
-12- 15 Mart 2011, EPA European Psychiatry Congress, Vienna
- 30 Haziran- 2 Temmuz 2011, XIV EACLPP in Budapest, Hungary
- 3- 6 Nisan 2011, Middle East Canser Consortium, Ankara - Konferans:"Cultural Meaning of Canser Suffering" Ankara
- 18- 22 Eylül 2011, 15. Dünya Psikiyatri Kongresi, Bueno, Arjantin
- 16- 20 Ekim 2011, 13. Dünya Kongresi Başkanı olarak, Panel: Psikoonkolojide ihmal edilmemesi gereken konular Moderatör: Prof. Dr. Sedat Özkan., Antalya
- 16- 20 Ekim 2011, 10. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı, Antalya
- 5-9 May, 2012, The 165th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Philadelphia, PA.
- 3-7 June 2012, 28th CINP Congress - Stockholm, Sweden

-05-09 Octomber 2013 Europen Congree Noropsychopharmacology,  Barcelona, Spain

-12-14 September 2013  22. World Congress on Psychosomatic Medicine, Lisbon, Portagual

-2 November 3, 2013  5. International Congress on Psychopharmacolgy & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Octomber Antalya

- 1-4 March 2014 22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014),  in Munich, Germany,

- 26-27 September 2014 Psychiatric Aspects Of Ms , New Frontiers in MS,İstanbul,

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

-Özkan S. Depresyon biyolojisinde gelişmeler: tanı ve tedaviye katkısı. Nöropsikiyatri Arşivi 1984;XXI:1-4.
-Özkan S, Adam E, Saygılı S. Ünilateral elektroşokun beyin biyoelektriği üzerine etkisi. Tıp Fak. Mecm. 1984;47:641-645.
-Adam E, Özkan S, Saygılı S. Bileteral ve unileteral ECT'de post-iktal düzelme zamanı. Tıp Fak.Mecm. 1984;47:630-636.
-Adam E, Kayır A, Özkan S, Saygılı S. Unileteral ve bileteral ECT uygulamasının bellek üzerine etkisinin karşılaştırılması. Tıp Fak. Mecm. 1985;48:108-111.
-Özkan S. Depresyonda Deksametazon Supresyon test (DST) sonuçlarının depresif psikopatoloji ile ilişkisi. Tıp Fak. Mecm. 1985;48:295-304.
-Özkan S, İmre H. Biyolojik bir yöntem olarak Deksametozon Supresyon Testinin intihar girişimi vakalarında ayırıcı tanıdaki değeri. Tıp Fak. Mecm. 1985;46:112-117.
-Özkan S. Genel tıpta kullanılan ilaçların psikiyatrik komplikasyonları. Nöro-Psikiyatri Arşivi 1985; XXII(1-4):23-43.
-Özkan S. Hormonlar, Davranış ve Psikopatoloji. Nöropsikiyatri Arşivi 1986; XXIII (3:4):191-204.
-Özkan S, Yazıcı O. Depresyonda durum fenomeni olarak limbik-hipotalamik-hipofizadrenal eksen (LLHA) işlev bozukluğu ve DST. Tıp Fak.Mecmuası 1986;49(1).670-678.
-Özkan S, Noyan B. Biyolojik bir yöntem olarak DST'nin endojen deprsyon ayırıcı tanısındaki değeri. Tıp Fak.Mecm. 1987;50:437-450.
-Özkan S. Üç hipokondri vakası: etyopatogeneze ilişkin görüşler ve tedavi ilkeleri. Nöro- Psikiyatri Arşivi 1987;XXIV(1-4):69-83.
-İmre H, Özkan S. Psikoimmmunoloji'de son yönelimlere bir bakış. Nöropsikiyatri Arşivi 1987; XXIV(1-4):55-67.
-Özkan S. Antiparkinsonyen kullanmaksızın nöroleptik (Haloperidol) tedavisinde EPS insidansını etkileyen faktörler. Tıp Fak.Mecm. 1988;51:187-196.
-Özkan S. Klinik psikiyatride biyolojik ölçütler. Nöro-Psikiyatri Arşivi 1989;XXVI/ 1-4: 15- 26.
-Özkan S, Tahran N, Özil i, Burkovik Y, Yavuz D. Gilles de Tourette Bozukluğunda CA antigonistlerinin tedavi etkinliği. Nöropsiyatri Arşivi 1989; XXVI/1-4:61-71.
-Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 1990;11-1:10-17.
-Özkan S. Psiko-onkoloji:Tıbbi-Psikiyatrik ve Psiko-Sosyal Açıdan Kanser-I. Nöropsikiyatri Arşivi 1992;29(1):38-50.
-Özkan S. Psiko-onkoloji:Tıbbi-Psikiyatrik ve Psikososyal Açıdan Kanser-II. Nöropsikiyatri Arşivi 1992;29(1):83-92.
-Özkan S, Turgay M. Mastektomi Olgularında Psikiyatrik Morbidite:Psikososyal uyum ve kanser organ kaybı-psikopatoloji ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi1992;29(4): 207-215.
-Özkan S, Turgay M, Yücel B, Gürel Y, Çam M. İstanbul Tıp Fakültesi'nde psikiyatrik tıp hizmetlerinin gelişimi ve Liyezon Psikiyatrisi Birimimizin klinik etkinliklerinin genel değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 1993;30(4):459-465.
-Özkan S, Turgay M, Yücel M, Yücel B, Gürel Y, Üçok A, Kandiyoti T. İstanbul Tıp fakültesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi biriminin son bir yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi. Tıp Fakültesi Mecmuası 1993;56(3):32-38.
-Özkan S, Gürel Y, Turgay M, Kandiyoti T. Fiziksel hastalığa eşlik eden ağrı ile psikojen ağrı bozukluğunun klinik ve psikometrik açıdan incelenmesi. Ağrı Dergisi 1993;5(1):30-34.
-Özkan S, Danacı M, Gül S, Küçükardalı Y, Haksever N, Nogay A. Ailesel Akdeniz ateşi Etyopatogenezinde Dopaminerjik Aktivite ve Affektif Bozukluk ile İlgisinin Araştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi 1993;
-Özkan S. Organ Naklinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1994;57(1):71-75.
-Özkan S, Turgay M, Bozfakioğlu Y, İğci A. Mastektomi Olgularında kanser-organ kaybı ile psikososyal uyum ilişkisinin araştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1994;57(4):26-31.
-Baral I, Enderer M, Gök Ş, Özkan S: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi yönünden psikiyatri dışı kliniklerde değerlendirilen deliryum olguları. Nöropsikiyatri Arşivi 1995;32(1):32-36.
-Özkan S, Yücel B. Self-enükleasyon olgusu ve otomulatif olgunun tartışılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;58(1):94-97.
-Özkan S, Enderer M, Turgay M: Diyaliz ve transplantasyonda psikiyatrik morbidite, psikososyal uyum: Liyezon psikiyatrisi ekibinin aktiviteleri. Aktüel Tıp Dergisi 1996 Nisan;1(1):21-26.
-Bezci M, Baral I, Gök Ş, Özkan S: Konsültasyonda görülen kalp hastalarının değerlendirilmesi. İst. Tıp Fak. Mecmuası 1996;59(3):88-93.
-Bezci M, Alçalar N, Akkaş S, Özkan S: Psikiyatrik ve psikososyal açıdan diyabet. Aktüel Tıp Dergisi 1996 Aralık;1(8):589-592.
-Bezci M, Turgay M, Özkan S: Böbrek nakli yapılmış hastalarda psikiyatrik morbidite. İst. Tıp Fak. Mecmuası 1997;60(1):33-39.
-Özkan M, Özkan S, Kulaksızoğlu B, Alçalar N: Bir grup hekimin ölmekte olan hastaya karşı tutumları. 3P Dergisi 1998;6(3):34-38.
-Özkan M, Kulaksızoğlu BI, Özkan S: Kanserli hasta ailelerinin ötenaziye bakışları. 3P Dergisi 1998;6(3):29-33.
-Özkan M, Özkan S, Kaçmaz N, Akkaş HS: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı'ndan 1995-1996 Yıllarında İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 1998;35(2):77-88.
-Kulaksızoğlu IB, Kaçmaz N, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Özkan S. Kronik böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda görülen ruhsal sorunlar. İstanbul Tıp Dergisi 1998;4: 30-35.
-Kulaksızoğlu IB, Olgun T, Kaçmaz N, Akkaş HS, Özkan S. Hematolojik kanserlerde psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi ve uyum bozuklukları. Türk Onkoloji Dergisi 1999;14(2):80-85.
-Kulaksızoğlu IB, Kaçmaz N, Akkaş HS, Özkan S. Akut konfüzyonel durum: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulaması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1999;7(2):125-130.
-Özkan S. Kalp hastalıklarının psikiyatrik yönü (Psikokardiyoloji). Avicena 2000;1(7):26-34.
-Özkan S, Anuk D. Sigara bağımlılığı. Hipokrat Dergisi 2002;11(3):46-49.
-Özkan S. Şizofreni. Actual medicine 2003;11(11):40-44.
-Özkan S. Psikiyatrik ve psikososyal açıdan diyabet. Diyabet Forumu, Türk Diyabet Vakfı, 2005;1:54-60.
-Özkan M, Kıvrak A, Özkan S. Paylaşılmış Psikotik bozukluk; Bir "Folie a deux" Olgusu. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004. Özkan S. (ed), İstanbul, 2005, 653-656.
-Özkan M, Özkan S, Kocaman N. Hastane içindeki psikiyatrik hizmetlerin gelişimindeki etkili faktörlerin değerlendirilmesi: 5 yıl ara ile psikiyatrik konsültasyonların analizi. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 2002-2004. Özkan S. (ed), İstanbul, 2005, 63-72.
-Özkan S. Kanserde psikososyal destek ve psikoonkoloji. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006;2(10):20-25.
-Özkan S. Konsültasyon Liyezon psikiyatrisi. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı Editör: Özkan S. 2006;47(2):1-13.
-Özkan S, Direk N. İntihar. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Acil Psikiyatri Özel Sayısı J Int Med Sci. Editör: Özkan M. 2007;42(3):8-16.
-Kocaman N, Özkan M, Armay Z, Özkan S. Hastalık algısı ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007;8:271- 280.
-Armay Z, Özkan M, KocamanN, Özkan S. Hastalık Algısı Ölçeğinin kanser hastalarında geçerlik ve güvenlirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2007; 10(4): 192-200.
-Özkan S. Beden beyin ruh etkileşimi. Psike Dergisi 2008; 3: 2-4.
-Kocaman N, Özkan M, Özkan S, Kaya Z, Erkan F. The Assessment of factors affecting quality of life and quality of life in adult asthmatic outpatients. Journal of The Istanbul Faculty of Medicine 2008;71(4):109-115.
-Özkan S, Alçalar N. Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisine Psikolojik Tepkiler. Meme Sağlığı Dergisi 2009;5(2):60-64.
-Özkan S. Liyezon Psikiyatrisi Açısından Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları. Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 1: 49-52, 2010.

ULUSAL KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ SUNU, KONFERANS VE PANELLER

-15.Ulusal Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi, Cerrahpaşa, İstanbul, 1979
-17.Ulusal Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi İzmir 1981
-18.Ulusal Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi İstanbul, 1982
-"İnsest vakaları"
-"Grup Psikoterapisinin Değerlendirilmesi"
-"Kronik Alkolizmin Sosyal Psikiyatri Açısından İncelemeler"
- 7. İstanbul tıp Fakültesi, Kurultayı, Çapa, İstanbul,1983.
-"Biyolojik bir yöntem olarak Deksametazon Supresyon testi (DST) nin intihar
girişimi Vakalarının Ayırıcı Tanısındaki Yeri"
-XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi Ankara,1983
-"Unileteral ve Bilateral ECT de Post-İktal Düzelme Zamanı"
-"Genel Tababette Kullanılan İlaçların Psikiyatrik Komplikasyonları"
-"Unileteral ve Bilateral ECT nin Hafıza Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması"
-"Unileteral ve Bilateral ECT'de EEG değişiklikleri"
-XX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi, Bursa,1984
-Deksametazon Supresyon Testi Bozukluğunun Depresif Psikopatoloji ile ilişkisi"
-Depresif Hastalıkta Durum Fenomeni olarak LHHA Eksen Bozukluğu"
-Behçet Hastalığına Psikosomatik Yaklaşım"
-Depresif Hastalıkta Sempatik Sinir Sistemi LHHA İlişkisi"
-Biyolojik Bir Yöntem Olarak DST'nin Endojen Depresyon Ayırıcı Tanısındaki Değeri"
-XXI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
7-13 Ekim 1985 Adana-Mersin
-"Depresyonda LHHA eksen ve işlev bozukluğu ve DST"
-"Depresyonda LHHA eksen ve sempatik sinir sistemi"
-"Manik- Depresif Psikoz'da Karbamazepin'in antimanik ve profilaktik etkisi"
-XXII. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Marmaris 1986
-"Antiparkinsonyen kullanmaksızın nöroleptik (Haloperidol) tedavisinde EPS insidansını etkileyen faktörler"
-"Affektif Hastalıklarda Endokrinolojik Bulgular: Etyopatogeneze ilişkin yönelimler ve tanı-tedaviye katkısı", "Günümüzde affektif Bozukluklar" Eğitim Semineri, 2-3 mayıs
1987, Gazi Üniversitesi Ankara, Prof.Dr. İsmail Çifter (Düzenleyen) sayfa:20-37
-Klinik Psikiyatride biyolojik ölçütler" Nöro-psikiyatri Derneği aylık Bilimler Toplantısı, 26
Mayıs 1988 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi.
-"Psikosomatik Tıp Kavramı ve Liyezon Psikiyatrisi" Konferans: 7.1.1989 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
-"Stres-Depresyon-Psikoz İlişkisi" panel sunusu. Stres sempozyumu Haydarpaşa Eğitim
Hastanesi 20 Mart 1989
- I.Stres Sempozyumu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 29 Mart 1989
-"Meme hastalıklarında Tıbbi-Psikiyatrik Morbidite ve Psikososyal Bakım" Meme hastalıkları mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi ABD, cilt 2.
-"Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi" XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi
Bilimsel Yayınlar Kitabı Cilt 1,Sayfa:91-114, 1990
-"Stres Depresyon İlişkisi" Stres ve Hastalıklar, Doç.Dr. Nevzat Tarhan (Düzenleyen)
Stres ve Hastalıklar, s.27-43
-"Depresyonda Nörofizyolojik ve Nöroendokrinolojik Özellikler"Depresif Hastalıklar,
Prof.Dr. Elatun Adam (Eflatun Adam) İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD mezuniyet
sonrası eğitim çalışmaları İstanbul 1990 sayfa 43-56
-"Tıbbi-Psikiyatrik vePsikososyal açıdan Ağrı" Ağrıda multidisipliner yaklaşımlar, Serdar
Erdine (Düzenleyen)s.148-158.
-Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi" panel yöneticiliği, XXVI. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990 İzmir
-17 Mayıs 1990 İ.T.F. Psikiyatri ABD, "Liyezon Psikiyatrisi"
-"Liyezon Psikiyatrisi" Konferans. İstanbul Tıp Fakültesi V.Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kursu. Psikosomatik hastalıklar 21-22-23 Mayıs 1990 İstanbul
- "Şizofrenide endokrinolojik ve immunolojik değişiklikler"13 Aralık 1990 İst. Tıp Psikiyatri A.B.D. seminer
-23-24 Ekim 1990 İ.T.F. Dr. Kemal Atay Dersanesi. "Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu-I"
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Tarihçesi, kavramları ve İlkeleri"
Özkan S: "Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite"
Özkan S. "İstanbul Tıp Fakültesi'nde Psikiyatrik Tıp Hizmetlerinin Gelişimi"
Özkan S. "Liyezon Psikiyatri Birimimizin Klinik Etkinliklerinin Dökümü"
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Servisinin Klinik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi"
Özkan S. "Sonuç ve Öneriler"
-XXVIII.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi (6-9 Kasım 1991, Antalya)
1- Somatoform Bozukluklar Çalışma grubu (Moderatör S.Birsöz)
2- Epilepsi Çalışma Grubu (Moderatör: C.Sarman )
3-Tıbbi-Psikiyatrik uygulamada Somatoform Bozukluklar (S.Özkan, Y.Gürel, M.Turgay,M.Çam)
4-Hemodiyaliz Hastalarında Stres Faktörleri ve Başetme Yöntemleri ile Psikososyal Uyum İlişkisi (M.Turgay, S.Özkan)
5-İstanbul Tıp Fakültesi Liyezon Psikiyatrisi Birimimizin 2 yıllık klinik Etkinliklerinin
Genel Değerlendirilmesi ve Önerilerimiz (S.Özkan,M.Turgay , B.Yücel , Y.Gürel, M.Çam.)
6-Mastektomi Olgularında Tıbbi-Psikiyatrik Morbidite ve Psikososyal Uyum (S.Özkan, M.Turgay)
-"Kronik böbrek yetmezliği ve organ naklinin psikiyatrik yönleri" Konferans, İstanbul tıp
Fakültesi Psikiyatri A.B.D. Liyezon Psikiyatrisi Birimi.18.6.1991
-"Psikoonkoloji" Konferans İstanbul tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü 19.6.1991
-1991 "Multiple Skleroz" sempozyumunda "MS'in psikiyatrik günleri" konulu panel
yöneticiliğini yaptım ve konferans verdim. (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
-III.Ulusal Ağrı Kongresi 3-5 Ekim 1991 İstanbul
-"Tıbbi psikiyatrik ve psikososyal açıdan ağrı"
- GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi "Klinik Psikofarmakoloji Yenilikler" 2-3 Mayıs
1991, İstanbul
-"Genel Tıpta Psikotrop İlaç Kullanımı"
-Psikosomatik Hastalıklar. Prof.Dr.Eflatun Adam (Düzenleyen) .İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.B.D. Mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları, İstanbul 1991,sayfa 110-139
-"Liyezon Psikiyatri"
-6 Mart 1992 Erenköy SSK Hastanesi
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"
-11 Mayıs 1992 Göztepe SSK Hastanesi
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"
-13 Mayıs 1992 Samatya SSK Hastanesi
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"
-20 Mayıs 1992 Manisa Bölgesi Hastanesi Uzmanları ve Sağlık Ocağı hekimlerine
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"
-21 Mayıs 1992 İzmir Devlet Hastanesi
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"

-24 Mayıs 1992 Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
"Psikiyatrik Tıp: Klinik Liyezon Psikiyatrisi"
-7-8 Mayıs 1992 Başağrısı Sempozyumu, Trabzon
"Başağrısı ve Liyezon"
-28.Ulusal psikiyatri Kongresi 27-30 Eylül 1992, Ankara
-"Fiziksel Hastalığa Eşlik eden ağrı İle Psikojen Ağrının Klinik ve Psikometrik
Açıdan Karşılaştırılması"
-"Mastektomi olgularında Organ Kaybı-Kanser-Psikososyal Uyum İlişkisi"
-"Konsültasyon-Liyezon Pikiyatrisi Birimimizin 1 yıllık klinik etkinliklerinin
değerlendirilmesi."
-Hekimler Birliği Vakfı Başağrısı Sempozyumu 7-8 mayıs 1992 Trabzon
-"Başağrısı ve Liyezon Psikiyatrisi"
-Ulusal Cerrahi Kongresi bildiri 17/5/1992
-"Mastektomi de psikiyatrik morbidite ve psikososyal uyum"
-4.Kemoterapi Kongresi 29-31 Ekim 1992 Bursa
-"Kanserde Psikososyal Bakım"
-Konsültasyon-liyezon Psikosomatik Psikoterapi Sempozyumu 12-13 Kasım 1992 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
-1992 İ.T.F. Dr. Kemal Atay Dersanesi "Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu-II"
-Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası eğitim kursu.İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
A.B.D. 2-3-4 Aralık 1992
-"Meme Hastalıklarında tıbbi psikiyatrik bozukluklar ve psikososyal bakım"
-Plastik ve rekonstrüktif cerrahi AD mezuniyet sonrası eğitim kursu, 16 aralık 1992
-Meme rekonstrüksiyonu yuvarlak masa toplantısı
-İ.T.F. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD 5 Ocak 1993
-"Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite"
-1. Türkiye AIDS Kongresi" kitabında yayında. 1993
-"Seropozitif kişi ve ADS'de psikiyatrik bozukluklar ve psikososyal sorunlar"
-1.Türkiye AIDS kongresi, 12-15 Ocak 1993 İstanbul
-"AIDS'in Psikososyal yönü"
-İ.T.F. FTR ABD Çene Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi. 19 Şubat 1993
-"Temporamandibuler Eklem Disfonksiyonlarında Liyezon Yaklaşımı"
-3 Mayıs 1993 Geropsikiyatri Kongresi, İstanbul
"Yaşlılarda Depresyon"
-10 Mart 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
-"Meme kanseri Sonrasında Rekonstrüksiyonun, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi"
-7 Nisan 1993 SSK Okmeydanı Hastanesi
-"Ağrı"
-28 Mayıs 1993 Diabet Kongresi, İstanbul
-"Psikiyatrik Açıdan Diabet"
-XX. geleneksel çubukçu sempozyumu, 3 Aralık 1993 İstanbul
-"Psikiyatrik ve psikososyal açıdan Kronik Bel Ağrısı"
-1993 Menopoz ve Osteoporoz Kongresi, Ankara
-"Menopoza Tıbbi-psikiyatrik Yaklaşım"
-1993, 15.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul
-"Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahide Etik"
-Diyabetolojide Standardizasyon Sempozyum - II. 27-28 Mayıs 1993, İstanbul
-29. Ulusal psikiyatri kongresi 29 eylül - 4 ekim 1993, Bursa
-19 Kasım 1994, Meme Hastalıkları Psikiyatrisi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
-25 Kasım 1994 Transplantasyon toplantı
-9-13 Haziran 1994 Ulusal Cerrahi Kongresi
-Kanser organ ilişkisinin 3 kadın grubunda araştırılması
-16-22 Nisan 1994 Göç ve Kültür dönüşümünün psikolojisi ve patolojisi, Antalya
-27 Şubat 1994 Tıpta uzmanlık eğitimi, İstanbul
-9. Türkiye Antibiyotik & Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 19-25 Haziran 1994, Nevşehir
-4-5 Mart 1994, I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Antalya
-"III. Ulusal KLP Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2-5 Kasım 1994 İ.T.F. Dr.
Kemal Atay ve Tevfik Sağlam Anfileri, İstanbul.
Konferans: Dünyadaki Gelişmeler Işığında Ülkemizde KLP Bilim Dalı Kliniklerinin
Yapılanması
Panel: Genel Tıpta Depresyon
-Özkan S, Turgay Ö. Liyezon Psikiyatrisi Uygulama Modeli İçinde Meme Kanseri
Nedeniyle Cerrahi Girişim Uygulanmış Hastalarda Psikopatoloji Ve Psikolojik Uyumun
Araştırılması "Prospektif Çalışma".
-Yücel B, Yılmazer N, Özkan S. Hemodiyaliz Hastalarının Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Kapsamında Değerlendirilmesi "Ön Çalışma"
-Özkan S, Turgay M. Tip I-II Diyabetik Hastalarda Psikiyatrik Morbidite Ve Hastalıkla Baş
Etme Güçlükleri.
-Gök Ş, Enderer M, Özkan S. Konsültasyon Amaçlı Görülen Sistemik Lupus
Eritematozus (SLE) Vakalarının Değerlendirilmesi.
-Özkan S. Klinik Tıpta Psikolojik Yaklaşım
-Enderer M, Turgay M, Özkan S: Liyezon Psikiyatrisi uygulamaları içinde böbrek
transplantasyonu ünitesindeki psikiyatri ekibinin uygulamaları.
-Psikoonkoloji sempozyumu, uluslararası katılımlı, 1995
-30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu
Sempozyumu, Kayseri, 9-14 eylül 1994.
-Enderer M, Turgay M, Özkan S: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda
psikiyatrik morbidite. 188-194.
-II. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1995
-16 Mayıs 1996, Bilimsel Toplantılar, Samsun
-KLP Ve Psikosomatik Tıp
-IV Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, 30 ekim - 1 kasım 1996, İstanbul.
-XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 mayıs 1997, Antalya
-Kanser tedavisinde kalite güvenirliği
-Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitim Sempozyumu, 30 Ekim - 1 Kasım 1997, İstanbul
-Bel ağrılarında tanı ve rehabilitasyon mezuniyet sonrası eğitim kursu, 20-21 kasım 1997, İstanbul
-Bel ağrısı-duygu durum ve psikososyal etkileşim.
-1997, İç Hastalıkları Kliniği, "Diyaliz Hastasına Psikolojik Yaklaşım"
-3 Nisan 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997-1998 Mezuniyet Sonrası Eğitim
Programı Prof.Dr. Emin U. Erkoçak Konferanslar ve Paneller Dizisi,
"KLP Konulu Konferans"
-Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kongresi, Armada Otel, 2 Aralık 1998
-"Depresyon, Cinsel İşlev Bozuklukları, Post Partum"
- Psikiyatri Anabilim Dalı, İhsan Şükrü Aksel Dersanesi, 26 Haziran 1998
-"Kanser Tehdidinde Doktorların Varoluş Kaygısı"
- Vakıf Guraba Hastanesi, 5 Aralık 1998, İstanbul
-Konsültasyon liyezon psikiyatrisi
-"V. KLP Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)", 21-23 Ekim 1998 İ.T.F. Dr. Kemal Atay Ve
Tevfik Sağlam Anfileri, İstanbul
-25 Mart 1998 Dahiliye Klp Ve Genel Tıpta Depresyon
-22 Nisan 1998 Spastik Kişilerin Psikolojisi
-31 Mayıs 1998 Menopoz Kongresi, Menopoz Hastalarında Psikiyatri
-11 Nisan 1998 Edirne Sabancı Kültür Merkezi Tme'de Psikiyatrik Sorunlar Ve Çözümü
-12 Nisan 1998 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikosomatik
-26-28 Ekim 1998 Klinik psikofarmakolojide yenilikler-IV, Gata Panel
-Genel Tıpta Psikotrop Kullanımı
-Askeri Müze, Gebelik, Emzirme Ve Tıbbi Durumlarda Psikotrop Kullanımı
-34. Ulusal Psikiyatri kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve
Tanı, 1998, İzmir
Panel: Özkan S. Genel Tıpta Psikotrop İlaç Kullanımı
Konferans: Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Dünyada ve Türkiye'de
Gelişim Süreci
-V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi "Uluslararası Katılımlı", 21-23
Ekim 1998, İstanbul, İtf.
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı'nın Dünyada Ve Türkiyede
Gelişimi"
Özkan S. "Kadın Doğum Ve Ruh Sağlığı"
-16 Nisan 1999 Ankara İbni Sina Hastanesi, KLP
-29 Nisan 1999 CTF İç Hastalıkları, Diyabet Araştırma Merkezi, Psikososyal Açıdan
Diyabet.
-7 Mayıs 1999 Şişli Etfal, Genel Tıpta Depresyon
-Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Mezuniyet Sonrası Genel Hastane Psikiyatrisi Eğitim
Kursu, 14-16 kasım 1999, İstanbul, Kalyon hotel
Özkan S. "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin tarihsel gelişimi, işlev ve hedefleri,
biyopsikososyal model ve fiziksel ruhsal etkileşim eksenleri"
Özkan S. "Kadın doğum ve ruh sağlığı sorunları"
-Nisan 1999, Sempozyum, Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tedaviye Direnç, Nüks, Relaps Sorunları Ve Tedavi Yaklaşımı, Ankara.
-12-14 Mart 1999, Kapadokya, İleri Evre Meme Kanseri Tedavisinde Yaşam Niteliği
-"Meme Kanserinde Psikososyal Onkoloji"
-19-22 Nisan 1999 II. Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu, Ankara Numune Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, "Genel Hastane Uygulamasında Anksiyete"
(20.04.1999), Antalya.
-6. Ulusal Sosyal Psikiaytri Kongresi, 28-31 Ekim 1999, Kapadokya
-III. Cinsel Sorunlar Ve Tedavileri Kongresi, 26-28 Kasım 1999, İstanbul
-15-16 Kasım 2000, Deprem Ve Tıp Kurultayına Katkıda Bulunmuştur.
-Kolon Ve Rektum Hastalıkları 5. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 20-21 Ekim 2000,
İstanbul
-Psikiyatrik ve psikososyal açıdan kolostomi
-6, 13, 23, 30 Mart 2000 İ.T.F. 1933 Reform Amfisi, İstanbul "Hemşirelikte Hastaya
Bütüncül Yaklaşım Kursu" Özkan S. KLP
-2000 Mart Bursa Hastanede Psikoonkoloji Sunumu
-Panel, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Mersin Otel, 25 Mayıs
2001, Klp Bağlamında Genel Tıpta Psikiyatrik Sorunlar. Özkan S. Klp'nin Genel İlkeleri
-37. Ulusal psikiyatri kongresi, 2-6 ekim 2001, İstanbul
-10. Anadolu psikiyatri günleri, 26-30 haziran 2001 Bolu
-2001 Şifa Hastanesi, Deprem Ve Psikolojimiz
-Türk Kalp Vakfı Yıllık Toplantılarında, Kalp Hastalıkları Ve Psikolojimiz, Kalp
Hastalıkları Ve Cinsellik Gibi Konular
-VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, 14-16 Kasım 2002, İstanbul,
Polat renaissance otel.
Özkan S. "Zihin-Beden etkileşimi ve klp"
Özkan S. "Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahinin psikiyatrik ve psikososyal yönleri"
Özkan S. "Genel tıpta medikolegal ve etik sorunlar"
-I. Ulusal hemofili koagülasyon bozuklukları hemşireliği sempozyumu, 17-19 ocak 2002,
İstanbul
-Roche sempozyumu, "osteoporoz", 21-23 haziran 2002, Kemer
-VII. Mezuniyet sonrası eğitim kursu "diabetes mellitusta yeni tanı ve tedavi yaklaşımları,
20-21 mart 2002, İstanbul
-Diabetin psikososyal yönü
-Türk prostodonti ve implantoloji derneği, 23-25 mayıs 2002
-Kraniyo-servikal bileşke sorunlarına geleneksel ve manuel tıp yaklaşımları kursu, 25-27
Nisan 2002, İstanbul
-Geriatrik Onkoloji Sempozyumu, Klassis Resort Hotel, Silivri, 11-14 Aralık 2003
-Özkan S. Geriatrik Onkolojik Hastalarda Psikolojik Uyum.
-13-15 Haziran 2003 Özürlüler Kongresi
-21.03.2003 Ali Sönmez Onkoloji hastanesi "Psikiyatrik ve Psikososyal Açıdan kanser"
Bursa
-39. ulusal psikiyatri kongresi. 14-19 ekim 2003 Antalya, Wow Kremlin Palace
Özkan S. "KLP serbest hekimliğin ve özel hastanelerin neresinde?"
Özkan S. "Psikiyatri ve üst uzmanlaşma"
-2-6 Nisan 2003 7. Gazi Psikiyatri Günleri İnteraktif Sempozyum.
-"Güncel sorunlar güncel yaklaşımlar" , Gazi Mağusa, Kıbrıs.
-12. Anadolu Psikiyatri Günleri, 18-22 Haziran 2003, Elazığ
-24. Ulusal radyoloji kongresi 8-11 Ekim 2003, Ankara
-10 Kasım 2004, SSK Kartal, hasta okulu "stres, beden, ruh sağlığı"
-1. Ulusal alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 10-14 Mart 2004 Antalya
-5. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, 10-12 haziran 2004, İstanbul
-40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
-İÜ İTF FTR AD Hareket Sistemi Hastalıklarında Temel, Tamamlayıcı ve Destekleyici
Tedavi Yöntemleri Mezuniyet sonrası eğitim programı 2-4 Nisan 2004 Grand Cevahir
Hotel, İstanbul
Konferans:
Özkan S. Hareket sistemi hastalıklarında psikiyatrik tıp yaklaşımı "hastalıktan hayata"
Özkan S. Hareket sistemi hastalıklarında psikiyatrik morbidite.
Özkan S. Hareket sistemi hastalıklarında ve ağrıda psikoterapi, psikolojik destek
programları ve tamamlayıcı tedaviler.
-13. Anadolu Psikiyatri Günleri 19-22 Mayıs 2004 Tuğcan Otel-Gaziantep,
-Özkan S. Liyezon Psikiyatrisi modeli içinde ağrı
-Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve asker hastahanelerinde uygulanması sempozyumu,
10-11 Haziran 2004
-KLP kavram ve uygulamaları, soru-cevaplar
-VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, 2-4 Aralık 2004, İstanbul, Eresin
Otel.
Özkan S. "Psikosomatik tıbbın gelişimi, Avrupa'da ve Türkiye'de KLP Uygulamaları"
Özkan S. "Üst uzmanlaşma yolunda KLP; zorluklar, deneyimler
Özkan S. "Genel tıbbın psikiyatriden beklentileri: Nörolojide psikiyatri
Özkan M, Kıvrak A, Özkan S. Paylaşılmış Psikotik bozukluk; Bir "Folie a deux" Olgusu.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Psikosomatik Tıp 2002-2004. Özkan S. (ed), İstanbul,
2005, 653-656.
Özkan M, Özkan S, Kocaman N. Hastane içindeki psikiyatrik hizmetlerin gelişimindeki
etkili faktörlerin değerlendirilmesi: 5 yıl ara ile psikiyatrik konsültasyonların analizi.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Psikosomatik Tıp 2002-2004, Özkan S. (ed), İstanbul,
2005, sf:63-72.
Hasta okulu
-Stres, Kalp Hastalıkları, Kardiyovasküler Cerrahi Ve Psikolojimiz
-Kanserle Mücadele Ve Baş Etmede Psikolojinin Rolü
-IV Ulusal Maternal fetal tıp ve perinatoloji kongresi, 24 kasım 2004
-Gebelik ve lohusalıkta psikoz ve depresyonların yönetimi
-Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Asker Hastanelerinde Uygulaması
-KLP Kavramı ve uygulamaları
-KLP uygulamalarında soru ve cevaplar
-40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası, Panel Başkanlığı Ve
Panalist.
Panel Adı: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Hastalıktan Hayata Biyolojik-Psikolojik
Adaptasyon
-8. Gazi Psikiyatri Kongresi Kıbrıs, 7-11 Nisan 2004
-IV. Ulusal Maternal-Fetal Tıp Ve Perinatoloji Kongresi. "Gebelik Ve Lohusalıkta Psikoz
Ve Depresyonların Yönetimi" 24 Kasım 2004, İstanbul, Harbiye Askeri Müze Ve Kültür
Sitesi.
-1-2 Nisan 2005 XXIV. Akif Şakir Şakar Günleri, "Romatoid Artrit (Medikal ve Cerrahi
tedavi, Rehabilitasyon)" Askeri Müze ve kültür sitesi, istanbul
-Özkan S. Romatoid artrit beden beyin ruh etkileşimi.
-7-11 Nisan 2005 Antalya, 9. Gazi Psikiyatri Günleri
-Özel Durumlarda Psikotrop Ilaç Kullanımı
-9-11 Eylül 2005 İÜ İTF FTR AD Hareket Sistemi Hastalıklarında Temel, Tamamlayıcı ve
Destekleyici Tedavi Yöntemleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2-4 Nisan 2004
Grand Cevahir Hotel, İstanbul
Konferans:
Özkan S. Osteartritli ve kronik ağrılı hastanın psikolojisi ve psikoterapisi
Kurs:
Özkan S. Hareket Sistemi Hastalıklarında Liyezon Psikiyatrisi Yaklaşımı "Psikofarmakolojiden Psikoterapiye"
-21-24 Eylül 2005 VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul.
Özkan S. "Meme kanserli hastaya psikolojik yaklaşım"
-8. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi. 21-24 Eylül 2005, İstanbul
-Fiziksel hastalığa psikososyal uyum
-Paylaşılmış Psikotik bozukluk; Bir "Folie a deux" Olgusu.
-Hastane içindeki psikiyatrik hizmetlerin gelişimindeki etkili faktörlerin değerlendirilmesi: 5 yıl ara ile psikiyatrik konsültasyonların analizi.
-IX. Bahar Sempozyumu, Türk Psikiyatri Derneği yıllık toplantısı, 13-17 Nisan 2005,
Antalya
-1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 14-17 aralık 2005, İstanbul
-I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, 5-9 Mart 2005, İstanbul
-II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı kongresi, 8-11 Aralık 2005,Bodrum.
-17. Kalp Haftası, Türk kalp Vakfı, 7-17N 2005
-Kalbin yenilenmesinden psikolojik güçlenmeye
-14. Anadolu Psikiyatri Günleri, 16-19 Haziran 2005, Kapadokya
-Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım sempozyumu, Geriatri 2005, 2-5 Mart 2005,
İstanbul
-Psikosomatik tıp buluşmaları, reprodüktif tıp ve psikiyatri, 16-17 Aralık 2005, İstanbul
-Genital kanserlerde ruhsal sorunlar
-TC Kültür ve turizm bakanlığı, Kırklareli il halk müdürlüğü, 11 ekim 2005
-Hastalıktan; hayata ve mutluluğa geçişte psikolojinin yeri
-IV. Anksiyete kongresi, 9-13 Mart 2005, Tunus
- XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2005.
-Büyüköztürk S, Özkan M, Kocaman N, Oflaz Batmaz S, Özşeker F, Özkan S, Dal M, Akkor A. Kronik ürtikerli olgularda hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkileri.
Program ve Özet Kitabı, 2005, 43.
-Özkan M, Oflaz Batmaz S, Kocaman N, Özkan S, Büyüköztürk S, Özşeker F,
Gelincik A. Kronik ürtikerli olgularda psikiyatrik morbidite. Program ve Özet Kitabı,
2005, 43.
-Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 2006.
-Kocaman N, Özkan M, Özkan S, Bingöl Z, Erkan F. Astım hastalarında
psikiyatrik morbidite ve yaşam kalitesi. Bildiri Özetleri, 2006, 144.
-Bingöl Z, Erkan F, Özkan M, Aslantaş B, Kocaman N, Direk N, Özkan S.
Astımda hareket planına uyumu etkileyen faktörler. Bildiri Özetleri, 2006, 22.
-I. Psikiyatri Atölyeleri, İTF Psikiyatri Kliniği Vakfı, 12-14 Mayıs 2006, Taksim Point Hotel,
İstanbul
-7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Türk Uyku Araştırmaları Derneği, 9-12 Kasım
2006, Bodrum.
-Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 3 mayıs 2006 Trabzon
-Kanserli hastalarda görülen psikiyatrik bozukluklar ve tedavi yaklaşımları
-Türk Kanser Vakfı, 22 şubat 2006, İstanbul
-Kanserin psikososyal yönü
-15. Anadolu psikiyatri günleri, 14-17 haziran 2006, Samsun
-XI. Ege Onkoloji Günleri, Kanserde Palyatig yaklaşım sempozyumu & evde bakım
kursu, 7-8 Nisan 2006, Hilton Otel, İzmir.
-Yaşlanma durdurulabilir mi? Yavaşlatılabilir mi? Sempozyum MÜ HYO, MÜ Tıp
Fakültesi FTR AD, 17-18 Mayıs 2006, İstanbul
-Üretken yaşlılık
-MS Akademisi Multipl Skleroz Eğitim Toplantısı, 9-10 Aralık 2006, Sapanca
-MS'in Psikiyatrik Yönleri ve Tedavi Yaklaşımları
-5-7 Nisan 2007 11. Gazi Psikiyatri Günleri, Kıbrıs
-7 Mayıs 2007 Türk Böbrek Vakfı
Özkan S. "Diyaliz hastaları ve sorunları"
-11-13 Mayıs 2007, II. Psikiyatri Atölyeleri, İTF Psikiyatri Kliniği, The Greenpark Kartepe
Hotel, Maşukiye-İzmit
-16-19 Mayıs 2007, 9. Ulusal Ağrı Kongresi, Hilton Convention Center, İstanbul,
17 Mayıs 2007 KLP-Der Panel
Psikiyatrik ve Psikososyal Açıdan Ağrı-Liyezon Modeli
Özkan S. "Tıbbi psikiyatrik etkileşim ve komorbidite olarak ağrının ele alınışı" (Kongre kitabında özeti yayınlandı)
-1-2 Haziran 2007, Hematoloji Onkoloji ve KİT Derneği, Hemşirelik Kursu, Eresin Otel,
İstanbul
Özkan S., Kocaman N. Erişkin/hematolojik onkoloji, kemik iliği transplantasyon hastalarının psikososyal sorunları ve hastaya yaklaşım (Kongre CD'sinde tam metni yayınlandı)
-21-24 Haziran 2007 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris Divan otel
Özkan S. Psikiyatrik ve psikososyal açıdan kanser
-23-27 Ekim 2007 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Swissotel The Bosphorus, İstanbul
Kanıta dayalı psikiyatri ve şizofreni sempozyumu gen-çevre etkileşimi.
-2-4 Kasım 2007, I. Psikoonkoloji Çalıştayı, Peri Tower Hotel-Nevşehir Kapadokya
Krizden Fırsata
Özkan S. Dünyada ve Türkiye'de psikoonkoloji maratonu
-14-17 Kasım 2007, 12. Ergen Günleri, erken başlangıçlı psikiyatrik bozukluklar, Crowne
Plaza Hotel, İstanbul
Özkan S. Organ yetmezliklerinde psikotrop ilaç kullanımı ve görülen
yan etkiler
-29 Kasım - 02 Aralık 2007, 6. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri, Klassis
Otel, Silivri, İstanbul
Özkan S. Herediter kanserlerin psikolojik boyutu
-6-9 Aralık 2007, Özürlüler Kongresi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
Özkan S. Psikososyal Rehabilitasyon (Kongre kitabında özeti yayınlandı)
-5 - 9 Mart 2008 Ulusal Anksiyete Kongresi Uludağ Karinna Hotel
Tıbbi Hastalıklar Ve Kaygı Birlikteliği Oturum Başkanı: Dr. Sedat Özkan
Tıbbi Hastalıklarda Kaygının Ele Alınışı; Deskriptif Yönleri, Etyopatogenetik
Süreçler Ve Tedavi Yöntemleri
- 28 Mart 2008 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Psikoonkoloji
- 3 - 6 Nisan 2008 Gazi Günleri Kıbrıs
- 23 - 27 Nisan Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 12. Bahar Sempozyumu
Fethiye,
Özkan S. Genel Tıpta Psikofarmakoloji
-8 Mayıs 2008 Avrupa Psiksomatik ve Liyezon Psikiyatrisi Yönetim Kurulu Toplantısı
- 21 Haziran 2008 Edirne Kırkpınar Kırklareli
-Temmuz 2008 Dişhekimliği Kongresi, Lütfü Kırdar, İstanbul
Özkan S. Temporamandibuler eklem disfonksiyonuna bütüncül bakış
-24-25 Ekim 2008, V. Hematoloji Onkoloji ve KİT Derneği, Hemşirelik Kursu, Eresin Otel, İstanbul
Özkan S. Hastalara ve yakınlarına psikolojik destek
- 20-22 Kasım 2008 9.Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi Kuşadası, Türkiye
Kongre Başkanlığı, Panel başkanlığı
- 4-5 Aralık 2008 1. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul
Kongre Başkanlığı, Oturum Başkanlığı, panelist
- 20 Aralık 2008. 8. Sağlık Zirvesi. İstanbul Çevre ve Kanser Sempozyumu
Konferans: Çevre, Stres ve Kanser
- 27 Aralık 2008 KATU- Akciğer Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon
-25 Şubat 2009 Profilo Kültür Merkezi, Konferans: "Panik Atak"
23-26 Nisan 2009 Ege Cerrahi Kongresi, İzmir. Genel Cerrahi AD ile ortak sunum
Meme kanserinde lokal/bölgesel tedavi sonrası görülen komplikasyonlar ve bunların hasta yaşam kalitesi üzerine etkileri
- 13 Mayıs 2009 Taksim Hastanesi- Genel Tıpta Depresyon ve Anksiyete
- 15 Ağustos 2009 Yıldız Teknik Üniversitesi -Çocuklar ve Afet- Fiziksel ve Ruhsal Hazırlık
-11 Kasım 2009 Caddebostan Kültür Merkezi
Konferans:"Kanser Tedavisinde Bedenin ve Beynin Ortak Mücadelesi"
-11 Aralık 2009 Çubukçu Fizik Tedavi Kongresi.
Konferans: "Psikiyatri Gözüyle Kranioservical Sistem: Etkileyen ve Etkilenenler"
- 17 Aralık 2009 Sevinç dershanesi
Konferans: "Ergenlik Psikolojisi ve Sınav Stresi"
-23 Aralık 2009 Profilo Kültür Merkezi
Konferans: "Depresyonu Yenelim"
- 8 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü, Kadınlarımız Bilinçleniyor: Meme Sağlığı Paneli
"Meme Kanserinde Psikolojik Destek"
- 18 Mart 2010 Kağıthane Kültür Merkezi
Konferans: "Stres ve Hastalıklar"
- 24-28 Mart 2010 W. Breitbart ile Amerika'da Psikoonkoloji Kongresiyle ilgili toplantı
- 4-6 Nisan 2010 Asian Pacific.. "Psychiatric Aspects of Pain"
- 15 Nisan 2010 Kağıthane Kültür Merkezi
Konferans:"Panik Atak"
- 21- 23 Mayıs, 2010, 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul
Sunu: Psikiyatrik Açıdan Kanser Ağrısı, Kanser Hastalarında Medikal Ağrı Tedavisi, Palyatif Bakım
-05- 09 Ekim, 20120 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, İzmir,
PANEL: Psikiyatri konsültasyonlarının işlevi, süreci, ilke ve sorunları
- 28-30 Ekim 2010 10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Başkanı, Panel Oturum Başkanlığı : Temporamandibuler Bozukluk- Psikopataoloji İlişkisi,
Konfereans : "Gevher Nesibe'den Günümğze Kültürümüzde Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıbbın Kökleri"
Forum : "KLP neden Türk Psikiyatrisinde Olması Gereken Yerde Değil"
- 25 - 26 Mart 2011, İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Günleri "Hasta ve Hastalık"
Sunu: KLP Uygulamaları İçinde Psikologların Rolü ve Tanımı
- 14- 17 Nisan 2010, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin
Konfrenas: "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi İnsana ve Hastalıklara Genel Bakış"
- 28 Nisan 2011 İtalyan Hastanesi, İstanbul
Seminer: Kanserin Psikiyatrik ve Psikososyal Boyutu
- 2011 Cadde Bostan Kültür Merkezi, İstanbul
Seminer: Alzheimer
- 2011 Kağıthane Belediyesi, İstanbul
Seminer : Cinsel Yaşam ve Cinsel Sağlık Sorunları
- 2011 Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul
Seminer: Kaygı Bozuklukları ve Panik Atak

 -2011 Kardiyoloji ve Tıpta Yenilikler Kongresi,23 Nisan 2011, Hilton Oteli, İstanbul.

- 2012, 21- 25 Mart, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya
Sunu:Kanserde Beden-Beyin-Ruh Etkileşimi
- 2012, 6 Nisan, Gazi Psikiyatri Günleri, Antalya
Sunu: Komorbit Depresif Durumlar
-2012, 7/9 Eylül, 7 Eylül, LEFKOŞA, KKTC
Seminer: Kanser Psikolojisi - Prof Dr Sedat Özkan
-2012, 7/9 Eylül 8 Eylül, LEFKOŞA, KKTC
Seminer: Alkol ve Madde Bağımlılığı - Prof Dr Sedat Özkan
-2012,13/15 Eylül 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
Tıbbi Hastalarda Medikal Psikoterapi ve Bakım Verenlerde Tükenmişlik:
Sedat Özkan, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nilüfer Alçalar

-2013  Koç Üniversitesi – Humanite Psikiyatri Seminerleri (Bağımlılık) – İstanbul

-2013 Kağıthane Belediyesi – Humanite Psikiyatri Seminerleri (Çekirdek Aile ve Geniş Ailede İlişki Sorunları) – İstanbul

-2013 Humanite psikiyatri psikoyaşam seminerleri (Ruh-Kalp-Müzik, Nöroplastisite, Ruhun Izdırabının Bedenselleşmesi) – İstanbul 

-2013 Alzeimer ile Yaşamak (Hasta ve ailelere yönelik) İstanbul 

-4-7 Nisan 2013 Acil Konsültasyonlarda ve Medikal Durumlarda Psikotrop Kullanımı, Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi,  Cratos Ptemium Hotel Kıbrıs

-05-09 Octomber 2013 Europen Congree Noropsychopharmacology,  Barcelona, Spain

- November 3, 2013 Genel Tıpta Psikotrop Kullanımı (Panel), V. International Congress on Psychopharmacology & Intrnational Symposium on Child and adolescent Psychopharmacology Octomber 30 –Antalya Turkey

- 2014 Stres ve Depresyon Seminer,  Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul.

- 2014 Stres ve Depresyon, Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul 

- 12-14 September 2013  22. World Congress on Psychosomatic Medicine, Lisbon, Portagual

- 2 – November 3, 2013  5. International Congress on Psychopharmacolgy & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Octomber Antalya

- 2014  Psiko-Onkoloji, Gaziantep, 

- 2014 Aşk ve Bağlanma, Işık Üniversitesi, 

- 2014 ‘Kendin Olmak,Var olmak, Olmak’ , Robert Kolej

- 1-4 March 2014 22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014),  in Munich, Germany,

- 2014 Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri,Lions Klubü, İstanbul

- 2014 Psikosomatik Hastalıklar,Beşiktaş Belediyesi, İstanbul,

- 3-6 Nisan 2014, ‘Obezite tedavisinde üçlü yaklaşımın temel direği olması gereken psikiyatristler nerede ? Neler yapabilirler ? Bu konudaki psikiyatrik tedavi yaklaşımları nelerdir’ Panel Yöneticiliği,Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, Kıbrıs

- 2014 Psikoonkoloji, Kanser Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 

- 2014 Psikosomatik Hastalıklar, Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Günleri, İstanbul 2014

- 2014  Meme kanseri tanılı hastaya psikiyatrik yaklaşım, Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

- 28-29 Haziran 2014 Meme Kanserinde Bozulan Psikoloji Onarılabilirmi ?, Meme Kanseri Hasta Kongresi,Antalya,

- 26-27 September 2014 Psychiatric Aspects Of Ms , New Frontiers in MS,İstanbul,

- 26 Kasım 2014 Hasta’nın Duygularını Anlamak, Hasta Hakları Kongresi, İstanbul,

- 6-7 Aralık 2014 Psiko-Onkoloji Eğitimi,Humanite Psikiyatri,İstanbul,

- 19 Aralık 2014 Meme Kanserinde Psikiyatrik Yaklaşım , İstanbul Üniversitesi Onkoloji Günleri,

-27 Aralık 2014, Psikolojimiz Hayatımızı Nasıl Etkiler, Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi, İstanbul

-31 Ocak 2015, Ruhun Izdırabının Bedenselleştirilmesi, Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi, İstanbul

-16 Ocak 2015, Orofosiyal Bölgede Psikosomatik Ağrı, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği, İstanbul

-06 Şubat 2015, Bedenimiz Ne Söylüyor ?, IMS Health, İstanbul

-13 Şubat 2015, Psikoonkoloji, Memorial Şişli Hastanesi

-14 Şubat 2015, Aşk ve Bağlanma, Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi, İstanbul

-22 Şubat 2015, Liyezon Aciller, Okmeydanı Araştırma ve Eğitim Hastanesi

-7 Mart 2015, Stres ve Hastalıklar, Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi, İstanbul

-26-28 Mart 2015 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Onursal Başkanı

-26-28 Mart 2015 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 

Panel Oturum Başkanlığı: Üniversite hastanelerinde konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulama modelleri

Konferans: Yaşam Boyu Psikosomatik Tıp

16 Nisan 2015 Psikoonkoloji, Fatih Üniversitesi Psikoloji Günleri

17 Nisan 2015 Yeme Davranışının Psikolojik Yönü,1.Ulusal Beslenme Diyayetik Kongresi

POSTERLER

 • Özkan S, Turan AH. The prevalance of Anxiety,Depression and adjustment disorder in cancer and the association with psycho-social status. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Özkan S, Demir D. Self Esteem in Adoleseents with Cancer. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Sipahi B, Özkan S. The study on level of Anxiety, depression and expression of emotions in mother which have a child with cancer. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Isguzar S, Özkan S. To Comparison anxiety, depression and quality of life in women with made of breast conserving therapy patients with women applied total mastectomy. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Ceylan P, Özkan S. Malignant melanoma patients' anxiety-depression levels and quality of life. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Özkan M, Bayraktar S. The Investigation of Posttraumatic Growth and Effecting Factors in Cancer Patients. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Armay Z, Özkan M. Reliability and Validity Study of Illness Perception Questionnaire. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Özkan M, Anuk D, Oflaz S, Kocaman Yıldırım N, Yaci Ö, Güveli M. Effect of Anxiety and Depression to İllness Perception of Patients With Gynecological Cancer. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Oflaz S, Anuk D, Kocaman Yıldırım N, Yaci Ö, Fatma Sen, Güveli M, Özkan S. The Relationship Between the Illness Perception and Depression ın Patients With Breast Cancer. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Kurt A, Özkan M. Comparision of the psychological factors (depression, anxiety, coping) of cancer pain and non malignnant chronic pain patients. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)
 • Onan N, Ünsal Barlas G, Karaca S, Kocaman N, Taşkıran Ö, Sümeli F. The Relationship Between Communication Skills, Stress Perception and Mental Symptoms in Nurses Who Work at Oncology Units. 13th World Congress IPOS, Antalya, Turkey, 16-20 October 2011. Journal of Psyhooncology 2011 (Poster sunum)

-Kocaman Yıldırım N, Okanlım A, Karabulut E, Özkan S. Hemodiyaliz hastalarının hastalık algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, İzmir, 05 - 09 Ekim 2010, İzmir. (Poster sunum)
-Kocaman Yıldırım N, Okanlım A, Karabulut E, Özkan S. Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı ile anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi ilişkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, İzmir, 05 - 09 Ekim 2010, İzmir. (Poster sunum)
-Kocaman Yıldırım N, Aydoğdu A, Özkan S, Yıldız A. Hemodiyaliz hastalarının psikolojik durumu ve yordayan faktörler: Klinik veriler, hastalık algısı, başetme biçimi, sosyal destek . Anadolu Psikiyatri Dergisi (ek sayı) 2011, Özet. 10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 28-30 Ekim 2010. (Poster sunum)
-Özkan S, Kocaman Yıldırım N, Oflaz S, Anuk D, Yaci Ö, Güveli M, Şen F. Jinekolojik ve meme kanserli hastaların hastalık algısı, anksiyete ve depresyon açısından karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi (ek sayı) 2011, Özet. 10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 28-30 Ekim 2010. (Poster sunum)
-Özkan M, Direk N, Kocaman Yıldırım N, Özkan S, Karan A, Aksoy C. Miyofasiyal ağrı sendromu hastalarında kişilik bozukluğu, öfke ve aleksitimi. Anadolu Psikiyatri Dergisi (ek sayı) 2011, Özet. 10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 28-30 Ekim 2010. (Poster sunum)
-Oflaz S, Kocaman Yıldırım N, Anuk D, Yaci Ö, Özkan S, Şen F, Güveli M. Meme kanserli kadın hastalarda hastalık algısı ile depresyon ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi (ek sayı) 2011, Özet. 10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 28-30 Ekim 2010. (Poster sunum)

 • Bingöl Z, Erkan F, Özkan M, Aslantaş B, Kocaman N, Direk N, Özkan S. Asthmatic ptients' compliance to the self-management plans. 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, 2-6 September 2006. European Respiratory Journal 2006;28 (supplement 50):843. (Poster sunum)
 • 14.Kocaman N, Özkan M, Özkan S, Bingöl Z, Erkan F. Asthma, psychiatric morbidity and quality of life. 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, 2-6 September 2006. European Respiratory Journal 2006;28 (Supplement 50):843. (Poster sunum)
 • Kocaman N, Kutlu Y, Özkan S. Fiziksel hastalık sonrası hastalarda psikososyal uyum. The 8th Annual Scientific Meeting of the European Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP)) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, Suplementary Abstract Book, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005, pp. 64. (Sözlü Sunum)
 • 18.Kocaman N, Kutlu Y, Özkan S. The development of CLP Nursing model in patients with adjustment difficulties to physical disease. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 34. Abstracts. (The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Concultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8. Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005.) (Poster sunum)
 • 19.Özkan M, Kocaman N, Özkan S, Erden S, Demirel Ş, Dilmener M. Psychiatric morbidity in outpatients applying to internal medicine department (Preliminary results). Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 42. Abstracts. (The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Concultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8. Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005.) (Poster sunum)
 • 20.Özkan M, Kocaman N, Özkan S, Erkan F, Kaya Z. Asthma, psychiatric morbidity and quality of life. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 42. Abstracts. (The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Concultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8. Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005.) (Poster sunum)
 • Özkan M, Oflaz SB, Kocaman N, Özkan S, Büyüköztürk S, Özşeker F. Psychiatric morbidity in chronic urticaria. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 41. Abstracts. (The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Concultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8. Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005.) (Poster sunum)
   
 • 23.Özkan M, Kocaman N, Oflaz SB, Özkan S, Büyüköztürk S, Özşeker F. Anxiety, depression and alexitimia in chronic urticaria patients. Journal of Psychosomatic Research 2005; 59(1): 41-42. Abstracts. (The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Concultation Liaison Psychiatry and Psychosomatic (EACLPP) and The 8. Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2005.) (Poster sunum)