Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

A-Kısa Özgeçmiş ve mesleki deneyim

Prof.Dr. Sacide Erden 1948 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1972 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1973-1977 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Uzmanlık tezi “Hipotiroidi Anemileri’nin Tanısında Perifer ve Kemik İliği Bulguları Üzerinde Bir Çalışma” başlığını taşımaktadır.

İç hastalıkları uzmanı olduktan sonra,SSK İstanbul Hastanesi Suni Böbrek Ünitesi’nin kuruluşunda ve  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları  Hemodiyaliz Ünitesi’nde 3 ay hemodializ eğitimi aldığı, Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda (Yan Dal uzmanlık eğitiminde) 1,5 yıl görev yapmıştır. 1980 yılında naklen  İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniği’nde göreve başladığı, bu tarihten beri sorumlu uzman olarak çalışmakta olduğu, bunun sürekli 4 yılında İç Hastalıkları Acil Ünitesi’nde sorumlu uzman olarak(1980-1989) , yine bu süre içinde  5 yıllık süreyi aşar (1980-1993) klinikler arası konsültan hekimlik yapmıştır.Bunun dışında Üniversite’nin görevlendirdiği  Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na bağlı çeşitli sağlık ocakları, Üniversiteye Bağlı Fakültelerin Mediko  Sosyal Merkezleri, Darülaceze kurumu gibi kurumlarda da ek görevler üslenmiştir.Prof.Dr. Sacide Erden 6.10 2006 tarihinde Üniversite Doçenti, 15.11.2007 tarihinde ise doçent kadrosuna ,15 ocak 2013 tarihinde profesör kadrosuna atanmış olup, İstanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları Polikliniği’nde poliklinik sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmıştır.   Mayıs 2015 tarihinde emekli olmustur.2011 yılındanberi Haliç Üniversitesi  Sağlık Yüksek Okulu diyet mastır öğrencilerine kronik hastalıklarla ilgili dersleri 6 yıl süre ile vermiştir.21.10 2015 tarihindenberi Özel Humanite Tıp Merkezinde mesul müdür olarak çalışmaktadır.

B.Bilimsel eserlerin değerlendirilmesi

Prof.Dr.Sacide Erden’in SCI kapsamına giren dergilerde yayınlanmış 9,  SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 10 adet olmak üzere toplam 19 özgün araştırma makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin  9 tanesinde ilk isim olarak yer almıştır.

 1. Prof.Dr.Sacide Erden’in uluslar arası bilimsel kongrelerde sözlü olarak sunulmuş 5, poster olarak sunulmuş 19 bildirisi bulunmaktadır.
 2. Bir kitap bölümü yazarlığı yapmıştır.
 3. Hakemli ulusal dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalelerinin sayısı 23 olup bu makalelerin 14’ünde birinci isim olarak yer almıştır. Yine hakemli ulusal dergilerde yayınlanmış 7 adet olgu sunumu bulunmaktadır.

5.Ulusal bilimsel kongrelere sözlü sunulan 34 bildiri ve 35 poster bildirisi ile katılmıştır.

6.Çalışmaları SCI-expanded kapsamında ve SCI-expanded kapsamı dışındaki dergilerde toplam 300 üzerinde  site edilmiştir.

7.Prof..Dr.Sacide Erden 2 iç hastalıkları uzmanlık öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmüştür.

 1. Prof.Dr.Sacide Erden Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.

9.Bir bilimsel projede yürütücü,  birçok bilimsel projede ise katılımcı olarak yer almıştır.

Dahiliye  Uzmanı (İç Hastalıkları Uzmanı)

Dahiliye ya da halk arasındaki adı ile İç hastalıkları bölümü, tıbbın ana bilim dallarından biridir, vücudun içerisinde bulunan organların çeşitli nedenlerden dolayı olumsuz etkilenmesinin, önüne geçmede ve tedavi etmede rol oynamaktadır, Tüm hastalıklara ve hastalara geniş açıdan bakar. Hastalıkların;  böbreklerle, kan hastalıklarıyla, kanserler, sindirim sistemiyle, romatizmal sorunlarla, enfeksiyon hastalıklarıyla ya da alerjik sorunlarla alakalı olup olmadığı dahiliye bölümü tarafından araştırılır. Araştırma sonucunda pozitif bir sonuca rastlanırsa dahiliye bölümü bu sorunu ele alarak tedavisine başlar.Hastaların  hastalıkları ile ilgili doğru  branşlara yönlendirmesinde yardım  eder(Ağız kuruluğu Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı) ,Sık idarara çıkma Karın ağrısı ,Mide ağrısı ,Mide ekşimesi, Gastrit ,İshal Kabızlık, Terleme ,Tansiyon, Baş ağrısı, Baş dönmesi ,Bulantı, Kulak çınlaması ,Burun kanaması, Kalp ağrıları yakınmaları olan hastalar) öncelikle  iç hastalıkları bölümüne ya da uzmanına  başvurmalıdır

 

 

Prof. Dr. Sacide Erden

Yayın ve Etkinlikleri

 


A – ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER

A3– SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış

 1. Özgün araştırma, makale, derleme,
 1. S Büyüköztürk, BA Kardeş, S Erden, B Çolakoğlu, M Dal, A Akkor. Latex allergy in a surgical glove plant employees. Allergy, 55, 196-197 2000.
 2. S Erden, S Büyüköztürk, B Özdaş, G Şennazlı. Do sex hormones influence airway mucosa? Allergy, 57, 755-756 2000
 3. Ali Ucur, Sukru Paladuz, Kıvanc Cefle, Sukru Ozturk, Gulcın Tutkan, Sezaı Vatansever, Sacıde Erden Mehmet Akıf Karan, Nılgun Erten, Kerım Guler, Cemıl Tascıoğlu. Sister chromatid exchange and mitotic ındex in patients with cirrhosis related to hepatitis B and C viruses and in chronic carriers. Hepato-Gastroenterology 2003, 50(54):2137-40
 4. Suna Büyüköztürk, Aslı Akkor Gelincik, Sema Genç, Hikmet Koçak Yıldız Öneriyidogan, Sacide Erden, Murat Dal, Bahattin Çolakoğlu. Acute phase reactansin allergic airway disease. Tohoku Jexp Med. 2004 Nov;204(3):209-13.
 5. Suna Büyüköztürk, Aslı Akkor Gelincik, Sema Genç, Ferhan Özşeker, Sema Genç, Fatma Oguz Şavran, Bayram Kıran, Gaye Yıllar, Sacide Erden, Filz Aydın, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Hakan Özer, Ayhan Bilir. Nigella sativa (black seed) oil does not affect the T-helper 1 and T-helper 2 type cytokine production from mononuclear cells in allergic sensitized mice. J Ethnopharmacol 2005;100:295-298.
 6. Sacide Erden, Suna Buyukozturk, Pervin Vural, Sevgin Değirmencioğlu. Acute -phase reactansin HashimotoThyroiditis. International Immunopharmocology (2008)1863-1865
 7. Pervin Vural, Sevgin Değirmencioğlu Sacide Erden, Aslı Akkor Gelincik The Relationship between transforming growth factor-ß1, vascular endotthelial growth factor, endotthelial growth factnitric oxide and Hashimoto’s thyroiditis. International Immunopharmocology 9 (2009):212-215.
 8. Sacide Erden, Ercan Bıcakci. Hypertensive Retinopathy: Incidence, Risk Factors And Comorbidities. Clinical and Experimental HypertensionDoi:10. 3109/10641963. 2012. 663028
 9. Gelincik A, Aydın F, Ozerman B, Ergüven M, Aydın S, Bilir A, Genç S, Eroğlu H, Colakoğlu B, Erden S, Büyüköztürk Enhanced nerve growth factor expression by mast cells does not differ significantly between idiopathic and allergic rhinitis. S.Ann Allergy Asthma Immunol. 2012 Jun;108(6):396-401.

 

 

 

A4– SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış

 1. Özgün araştırma, makale, derleme
 1. Suna Büyüköztürk, Sacide Erden, Şükrü Palandüz, Bülent A. Kardeş, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, . Aytuğı Akkor. Skin Test reactivity to common aeroallergens in patients treated with ACE inhibitors. Medical Science Research, 27, 305-306 1999.
 2. S Erden, S Büyüköztürk, S Çalangu, G Yılmaz, Ş Palandüz, S Badur. A study of serological markers of hepatitis B and C viruses in İstanbul Turkey. Med Princ Pract 12, 3, 184-186, 2003.
 3. S Erden, T Çağatay, S Buyukozturk, E Kıyan, C Cuhadaroğlu. Hashimoto thyroiditis and sleep apnea syndrome;İs there any relation between them?Eur J Med Res 2004(9):570-572
 4. Mine Ozkan, Nazmiye Kocaman, Sedat Ozkan, Sacide Erden, Seref Demirel, And Murat Dilmener. Mood, panic and somotoform disorders in general Turkish outpatient clinic. Prymary Care and Communty Phychıatry, Vol:11 no 1, 2006, 1-5
 5. Ferhan Özşeker, Suna Büyüköztürk, Aslı Gelincik, Bilge Depboylu Sema Genç, Murat Griş, Hacer Eroğlu, Sacide Erden, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, and Aytuğ Akkor. Neurotrophins: Are they meaningful in chronic spontaneous urticaria? Asian Pasific Jour. of Allergy and İmmunology (2008) 26:83-88
 6. Sacide Erden, Şule Şakar, Zeynep Koç, Fatma Şen, Habibe Çakır, Aslı Gelincik, Leyla Kılıç, Lütfiye Özdener. The propertıes of vıtamın b12 defıcıency ın the patıents of an outpatıent clınıc. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(6):1845-51
 7. Sacide Erden Ercan Bicakci Hypertensive Retinopathy: Incidence, Risk Factors, and ComorbiditiesClinical and Experimental Hypertension Volume 34, 2012 - Issue 6 &Pages 397-401 | Received 18 Oct 2011, Accepted 24 Dec 2011, Published online: 02 Apr 2012
 8. Sacide Erden,  Fahriye Keskin, Sevgi Ciftci, , Suzan Cinar, Gunnur Deniz. The relatıonshıp between Parvovırus B19 and Hashımoto's Thyroıdıtıs. Turkiye Klinikleri J Med Sci  10.536/medsci.2012-28799. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(1):98-102
 9. Sacide Erden, Hande Mefkure Ozkaya,Sabiha Banu Denizeri, Emrah Karabacak. The effects of home blood pressure monitoring on blood pressure control and treatment planning& Postgraduate Medicine Volume 128, 2016 - Issue 6 Pages 584-590 | Received 31 Mar 2016, Accepted 10 May 2016, Accepted author version posted online: 14 May 2016, Published online: 30 May 2016
 10. M Koray, D Ofluoglu, S Erden, A Saruhanoglu… - The prevalence of recurrent aphthous stomatitis in patients with hematinic deficiency OF EVOLUTION OF …, 2016 - jemds.com

 

 

A8a-SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA OLMIYAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ÖZGÜN ARAŞTIRMA, MAKALE, DERLEME

 1. Suna Büyüköztürk, Bülent A. Kardeş, Aslı akkor Gelincik, Murat Dal, . Bahattin Çolakoğlu, Aytuğı Akkor and Sacide Erden. Does working in a hazelnut processing factory increase the risk of hazel pollen and nut sensitivity? Allergology International, 2005;54: 469-472

A12– Uluslarası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslar arası bilimsel toplantılarda Sözlü ve Poster bildiriler

 1. Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri
 1. Erden S, Çalangu S, Büyükuncu C, Kurdoğlu M, Baktıroğlu S, Acute Upper Gastrointestinal Bleeding-evaluation of 365 cases. 6th International Symposium on Gastroenterological Emergencies, Munich, April 30-May 2 1986. Z. Gastroenterologie, Band XXIV Suppl. 1, p. 34, 1986.
 2. Erden S, Çalangu S, Öner A, Dilmener M, The role of parasite etiology of acute gastroenteritis (40 cases). 6th International Symposium on Gastroenterological Emergencies, Munich April 30-May 2 1986. Z. Gastroenterologie, Band XXIV Suppl. 1, p. 44, 1986.
 3. Suna Büyüköztürk, Sacide Erden, Gökhan Çalışkan. The effects of hormone replacement therapy on airway fonction, skin tests to allergens and serum ECP levels in postmenapausal women. 12th ERS Annual Congress !4-18 September 2002 Stockholm. European Respıratory Journal Abstracts Volume 20 sppl 38, P2703 p 425 s, 2002.
 4. M Mertoğlu, M Kanıtez, E öztürk, S Erden, H Oflaz, O Erk, V Akaya, M Dilmener, Ş Demirel. Drug with blokıng effects on renin-angiotensin aldesteron system can not improve endotelial dysfunction long-therm. Second Mediterrean meeting on Hypertension and Atherosclerosis. Marc 30-April 2005 Antalya Turkey. Abstract book OP-5 p118, 2005
 5. Aslı G, Suna B, Filiz A, Salih A, Ayhan B, Mine E, Bahattin Ç, İsmet A, Sacide E, Murat D. Persistent allergic and nonallergic rhinitis:Are neurotrophins important in both? XXIX th Congress of the European Academy of Allegology and Clinical Immulogy Abstract Book London, UK June 5-9. Supplement: 92 volum 65 p199 poster no;492 2010.
 1. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster
 1. Erden S, Kayısı A, Dilmener M, Özsüt H, Öner A, The incidence of asymptomatic intestinal parasitosis in outpatient cases. Third European Congress of Clinical Microbiology, The Netherlands, 11-14 May. Book of Abstracts, p. 19 No: 34, 1987.
 2. Çalangu S, Erden S, Öner A, The incidence of parasitosis in the etiology of acute gastroenteritis (100 cases). XIII. International Congress of Gastroenterology, VI. European Congress of Digestive Endoscopie, Rome, 4-10 September, 1988. Gastroenterology International, September, Vol 1, Suppl 1, No: 1066 1988.
 3. Erden S, Özsüt H, Çalangu S, Dilmener M, Öner A, Ornidasol in the treatment of Giardiasis. 4th European Congress of Clinical Microbiology, Nice. Book of Abstracts. 33S/pp 20 1989.
 4. Erden S, Çalangu S, Özsüt H, Öner A. The ıncidence of asymptomatic intestinal parasitosis in outpatient cases (Evaluation of 1000 consecutive patients). 4th European Congress of Clinical Microbiology, Nice. Book of Abstracts. 332/pp20, 136 1989.
 5. S. Erden, A. A. Çağatay, M. Pınar, H. Özsüt, H. Eraksoy, S. Çalangu. Clinical features and epidemiology of urinary tract infection in female outpatients. 10th European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases. Stockholm, Sweden 28-31 May, Poster No: MoP128, Clinical Microbiology and Infection, 6: Supplement 1: pp43 2000.
 6. Erden S, Büyüköztürk S, Kardeş BA, Çalangu, S, Yılmaz G, Badur S. The incidence of HbsAg, AntiHBs, AntiHCV in outpatients. 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 28-31, . Stockholm, Sweden, Poster No: MoP327. Clinical Microbiology and Infection, 6: Supplement 1: pp222 2000.
 7. Büyüköztürk S, Dal M, Çolakoğlu B, Akkor A, Erden S. A case of aspirin intolerance. XX th Congress of the European Academy of Allegology and Clinical Immulogy Abstract Book Berlin, Germany May 9-13. Supplement:68 volum 56 p733 2001.
 8. E Özkök, M aydın, Y Tütütncü, S Salman, F Salman, S Erden, Satman, K Karşıdağ, N Dinçağ, MT yılmaz. Investigation of sialic acid, GSH and lipid peroxidation in type 2 diabetes mellitus:relationships with glicemic cotrol. Thiol Metabolism and redox ceel regulation. New Evidence, Insıghts and Speculation. Pisa Italy, p. 22 April 10-13, 2002.
 9. S Büyüköztürk, E A Kardeş A A Gelincik, M Dal, B Çolakoğlu, F özşeker, S Erden, A akkor. Does working in hazelnut processing factory increase the risk of hazel pollen and nut sensitivity ? XXlll EAACl Congress 12_16 June 2004, Amsterdam. The young investigator at the frontiers of Allergy. P 117
 10. S Büyüköztürk, S Genç, A A Gelincik, F Özşeker, S Erden, M Dal, B Çolakoğlu Allergicairway disease and acute phase reactants: is there an association ? XXlll EAACl Congress 12_16 June 2004, Amsterdam. The young investigator at the frontiers of Allergy. P 1157 Page 337.
 11. Özkan M, Kocaman N, Özkan S, Erden S, Demirel S, And Dilmener M. Physihiatric morbidity in outpatients applying to internal medicine department (preliminary results). The 8th Annual Scientific meeting of the EACLPP Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry: İntegrating Phychıatry and Medicine in the 21 stCentutry Bridging Continents and Cultures İstanbul, september22-24, 2005. Journal of Psychosomotic Research. Volum 59Number 1 july 2005 Page 42 P:76
 12. Elif Özkök Makbule Aydın Yıldız Tütüncü Sacide Erden İlhan Satman. Relationship Between Oxidative Stres And Endothelial Dysfonction İn Type 2 Diabetes Mellitus Patients And Fierst-Degree Relatives Of Patients The 14th Biennial Meeting Of The Society For Free Radical Research İnternational(14th SFRR) Progress İn Biochemistry And Bıophysıcs V0l 35 Supplement Program Abstracts P183 P296 October18-22, 2008 Beijing, China.
 13. Suna B, Aslı G, , Ferhan O, Mustafa D, Sacide E, Bahattin Ç, Murat D. Succesful treatment of chronic idiopathic angioedema with omalizumab. XXIX th Congress of the European Academy of Allegology and Clinical Immulogy Abstract Book London, UK June 5-9. Supplement: 92 volum 65 p459 poster no;1227 2010.
 14. M Koray, S Erden, D Ofluoğlu, M özgül, S Kalayoğlu_ Beşışık, H Tanyeri. The Evaluation of the incidence of recurrent aphthous lesions in patients with haematinic deficiencies. celebrating twenthy years of European Oral Medicine:Excellence in patient care and researh. Abstracts of te 10th Biennial Congress of the European association of oral medicine 23rd to 25 september 2010 London United Kingdom. Oral Diseases 16(6):2010 page545 p 131.
 15. Merve Özgül, Beril Alkan, , Nuray Sarı, Sacide Erden, M Koray, H Tanyeri. Wilson’s Disease:report two cases. 2 nd BAMFS congres, 5th ACBID international conference 25-29 May 2011 Antalya Turkey P31 page137.
 16. Gelincik A, Aydın F, Ozarman B, Özcan B, Demirtürk M, Çolakoğlu B, Erden S, Dal M, Büyüköztürk S. Neurotrophins in mast cellsare equally involved in allergic and nonallergic rhinitis: XXX th Congress of the European Academy of Allegology and Clinical Immulogy Abstract Book İstanbul, Turkey June 11-15. Supplement: 94 volum 66 p499 poster no;1313 2011.
 17. M Umur, K Bektaş-Kayhan, CD Ozbek, G Karagoz, S Erden. Effects of hematologic status in etiology of recurrent aphthous stomatitis Abstracts of te 11th Biennial Congress of the European association of oral medicine 13 to 15 september 2012 Athens, Greece. Oral Diseases .Wiley onlinelibrary.com page  p 131.
 18. Sacide Erden, Mefkure Hande Bektas, Sabiha  Banu Denizeri, Emrah Karabacak.The Effects Of Home Blood Pressure Monıtorıng On The Hıgh Blood  Pressure  And Treatment Plannıng. 82nd EAS congress 30 mai to 3 june2014 Madrid Spain.

    Article:  aug  2014 Atherosclerosis Upload-fultex poster no:343

 1. Sabiha Banu Denizeri, Mefkure Hande Bektas, Sacide Erden Throid disease seen ın     hypertensive patients. . 82nd EAS congress 30 mai to 3 june2014 Madrid Spain.

    Article:  aug  2014 Atherosclerosis Upload-fultex poster no:341

 

 

 

 

 

B – ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

B2- Kitap bölüm yazarlığı

 1. Çalangu S, Dilmener M, Erden S, Sepsis. Acil Dahiliye. Genişletilmiş Baskı. Düzenleyen: Doç. Dr. Semra Çalangu (Bayda Basın Yayın Dağıtım) s. 278-28 AŞ 1985.

B3- TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış

 1. Özgün araştırma, makale
 2. Yüksel N, Erden S, Çalangu S: 168 İntihar girişimi olgusunun psikososyal nedenlerine yönelik istatistiksel bir çalışma. Deniz Tıp Bülteni, 7: 25-38
 3. Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S, Erden S, Çalangu S, Bal Zehirlenmesi ve Tedavisi. İst. Tıp Fak Mec, 49/3: 94-97 1986.
 4. Erden S, Çalangu, S, Kayısı A, Dilmener M, Oran M, Tüberküloz Peritonit. İst. Tıp Fak Mec, 50: 13-18 1987.
 5. Öner A, Dilmener M, Ertoprak Y, Erden S, Son yıllarda artan gastroenteritlerin etiyolojisinin araştırılması. Türk Tıp Der Dergisi, 56/5-8: 253-257 1990.

Puan:- (dergi hakemsizdi, ancak sözlü sunumla yazılar kabul ediliyordu.)

 1. Öner A, Dilmener M, Erden S, Ertoprak Y, Son yıllarda artan akut gastroenteritlerin nedeni olan parazitozların kopro parazitolojik yöntemle incelenmesi. Türk Tıp Der Dergisi, 57/1-12: 269-273 1991.
 2. Palandüz Ş, Büyüköztürk S, Erden S, Yücer A, Öztürk Ş, Çefle K, Erkal H, Astımlı ve lerjik rinitli olgularda genetik faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Tıp Der Dergisi, 62/1-12: 79-84 1996
 3. Erden S, Büyüköztürk S, Palandüz Ş, Çefle K, Hiperlipidemi Tedavisi Türk Tıp Der Dergisi, 62/1-12, 52-59 1996.
 4. Erden S, Palandüz Ş, Büyüköztürk S, Çinko. Türk Tıp Der Dergisi, 62/1-12: 71-78 1996.
 5. Büyüköztürk S, Erden S, Çolakoğlu B, Dal M, Akkor A, Hırıltılı Solunum (wheezing) un ayırıcı tanısı. Türk Tıp Der Dergisi 63/1-12: 21-28 1996.
 • Palandüz Ş, Akçığ T. Ş, Kıvanç M. A, Vatansever S, Kudat H, Güler K, Erden S, Öztürk Ş, Kayserilioğlu A, Diabetes Mellituslu olgularda kan akım özellikleri. Türk Tıp Der Dergisi, 63/1-12: 31-35 1997.
 • Erden S, Palandüz, Ş, Büyüköztürk S, Çefle K, Öztürk Ş, Silazapril ve Fosinopril’in antihipertansif etkinlik ve tolerabilite açısından karşılaştırılması. İst. Tıp Fak Mec, 61/3: 358-363 1998.
 • Erden S, Sideroblastik anemiler. Türk Tıp Der Derg. 64/1-12: 41 1998.
 • Erden S, Çalangu S, Ural MA, Büyükuncu C, Kurdoğlu M, Baktıroğlu S, Akut üst gastrointestinal sisitem kanamaları (365 vakanın incelenmesi) Türk Tıp Der Dergisi, 65/1-12, 24-32 1999.
 • Erden S, Çalangu S, Öner A, Poliklinik hastalarında asemptomatik barsak paraziti sıklığı (1000 vakanın değerlendirilmesi) Türk Tıp Der Dergisi. 65/1-12, 18-24 1999.
 • Erden S, Öztürk Ş, Beşışık S, Çefle K, Büyüköztürk S, Palandüz Ş, Hipotiroidili olgularda hematolojik değişiklikler (16 olgu), Türk Tıp Der Dergisi. 65/1-12, 12-17 1999.
 • Erden S, Büyüköztürk S, Sargın D, Kardeş BA, Badur S, Yılmaz G, Karan MA. Poliklinik hastalarında sitomegalovirus seroprevalansı. Türk Mikrobiyoloji Cem. Derg, 29: 191-194 1999
 • Erden S, Büyüköztürk S, Kardeş BA, Öner YA, Yılmaz G, Badur S, Poliklinik hastalarında asemptomatik parazitoz insidensi. 10 yıl ara ile yapılan iki çalışmanın değerlendirilmesi. Türk Parazitoloji Dergisi, 24(3):286-289 2000.
 • Erden S, Büyüköztürk, S, Çalangu, S, Kardeş BA, Kayısı, A, Yılmaz G, Badur, S, Poliklinik hastalarında HbsAg, Anti-HBs, Anti-HCV prevalansı: 1000 vakalık bir serinin değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg, 30(3-4): 131-134 2000.
 • Erden S. Poliklinik Hastalarında Obezite Sıklığı ve Özellikleri. İst. Tıp Fak. Mec. 64(4):249-254 2001.
 • E Özkök, M aydın, Y Tütütncü, S Salman, F Salman, S Erden, İ Satman, K Karşıdağ, N Dinçağ, MT yılmaz. Tip 2 dibetes mellitusta Malondialdehit ve glutatyon düzeyleri. sh. 115-119 Türk Diabet Yıllığı 2001-2002.
 • S Erden, S Çalangu. Poliklinik hastalarında üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherchia coli suşlarının çeşitli antibiotiklere in vitro duyarlıkları. İst. Tıp Fak Mec. 65:2, 147-149, 2002.
 • Aslı Gelincik, F Özşeker, S Büyüköztürk S Erden, B çolakoğlu, M dal. Astımlı hastalarda genel anestetiklerleAlerji deri testleri. Haydarpaşa Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2008:48(2):67-72.
 • Sacide Erden. Sarkoidozun Atipik Prezantasyonları. Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 2009;2(1):89-97

B3- TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış

 1. Vaka sunumları
 1. Oran M, Büke (Erden) S, Arıoğul O, Tuzlacı M, ”Karaciğerde Hemanjiyom” (İki vaka nedeniyle). Türk Tıp Der Dergisi, 1-42: 121-126 1976.

(Not: bu dönemde basılı dergi çok azdı. sözlü sunumla bu dergiye yazı kabul ediliyordu.).

 1. Erden S, Büyüköztürk S, Koç A, Vidinel İ, İlginç bir aspirasyon olgusu. İst. Tıp Fak Mec, 61/1: 119-121 1998.
 2. Erden S, Çağatay A. A, Kamalı S, Kardeş BA, Büyüköztürk S, Deri belirtileri gösteren bir bruselloz vakası. İst. Tıp Fak. Mec, 62/4: 412414 1999.
 3. Palandüz Ş, Öztürk Ş, Çefle K, Erden S, Odabaş AR, Çakır A: Two sisters with hereditary multiple exostoses. Med Bull Ist Med Fac 32/2: 196-199 1999.
 4. Kardeş, BA, Büyüköztürk S, Erden S, Çolakoğlu B, Dal M, Akkor M. Bir lateks allerjisi vakası. Türk Tıp Der Dergisi, 65/1-12 1999.
 5. Büyüköztürk K, Dal M, Çolakoğlu B, Akkor A, Erden S, An unusual case of aspirin intolerance, Med Bull Ist Med Fac, 34/2:185-186 2001.
 6. Aslı Gelincik, S Büyüköztürk, F Özşeker, B çolakoğlu, S Erden, M dal. Üç farklı Anjiyoödem olgusu;üç farklı yaklaşım. Astım Alerji İmmunoloji 2008, 6(3):149-154.

B6- Ulusal ve uluslar arası katılımlı bilimsel toplantılarda

 1. Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan sözlü bildiri
 1. Batur, Y, Clurck P, Menteş G, Menteş NK, Aktuğ A, Muşoğlu A, Büke (Erden) S, İlter T, Karaciğer hastalıklarında serumda serbest yağ asitlerinin kompozisyonu. 3. Türk Gastroenteroloji Kongresi. İzmir, 26-28 Eylül, Türk Gastroenteroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, İzmir, s. 121 1979.
 2. İlter, T, Batur, Y, Menteş NK, Aktuğ, A, Çavuşoğlu, H, Büke S, Mide ülserli vakalarda mide asit sekresyonunun ve açlık sonrası gastrin seviyelerinin izlenerek karşılaştırılması. 3. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 26-28 Eylül. Türk Gastroenteroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, İzmir, s. 52-53 1979.
 3. Çavuşoğlu, H, Menteş NK, Aktuğ A, Ak S, Sansar T, Erlaşin, G, Büke (Erden) S, Ataç H, Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) sırasında intrahepatik safra kanallarından alınan safranın sitolojik incelenmesi. 3. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 26-28 Eylül, İzmir. Türk Gastroenteroloji Dergisi Kongre Özel sayısı, s. 143 1979.
 4. Erden S, Çalangu S, Kurdoğlu M, Baktıroğlu S, Akut Üst Gastrointestinal sistem kanamaları. V. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 17-19 Ekim. Kongre Özet Kitabı, s. 36 1983.
 5. Erden S, Çalangu S, Kayısı A, Dilmener M, Öran M, Tüberküloz Peritonit. XVII. Türk Tüberküloz Kongresi, 13-15 Mayıs, Eskişehir 1985.
 6. Dilmener M, Çalangu S, Tanyeri S, Kayısı A, Erden S, Oran M, Tüberküloz menenjitin erken nörolojik bulguları arasında Nervus Abdusens paralizisinin tanı değeri. XVII. Türk Tüberküloz Kongresi, 13-15 Mayıs, Eskişehir 1985.
 7. Çalangu S, Yüksel N, Erden S, Acil Poliklinik başvurularının tanı yönünden değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi 8. Kurultayı Acil Hekimlik Kongresi, 16-20 Eylül, Serbest Bildiriler Özet Kitabı(Gün-ay matbaası), s. 298 1985
 8. Erden S, Öner A, Çalangu S, Dilmener M, Akut Gastroenteritlerin etyolojisinde parazitlerin yeri. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir, Bilimsel Oturum, Konferans ve Bildiriler (Nurettin Uyan Cilt ve Basım Sanayii AŞ), İstanbul s. 285-286 1986.
 9. Erden S, Öner A, Çalangu S, Dilmener M, Akut gastroenteritlerin etyolojisinde parazitlerin yeri. İstanbul Tıp Fakültesi 8. Kurultayı Acil Hekimlik Kongresi, 16-20 Eylül 1985, Serbest Bildiriler Kitabı(Gün-ay Matbaası), s. 298 1985.
 10. Erden S, Çalangu S, Ünal MA, Büyükuncu, C, Kurtoğlu, M, Akut Üst gastrointestinal sistem kanamaları (365 vakanın incelenmesi). İstanbul Tıp Fakültesi 8. Kurultayı, Acil Hekimlik Kongresi, 16-20 Eylül 1985, Bildiriler (Gün-ay Matbaası)Sh. 299 1985.
 11. Erden S, Çalangu S, Ünal MA, Büyükuncu C, Kurdoğlu M, Baktıroğlu S, Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları (365 vakanın incelenmesi) VI Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim, İzmir. Bilimsel Oturum, Konferans ve Bildiriler (Nurettin Uyar Cilt ve Basım SanayiiAŞ,)Sh. 150-155 1986
 12. Yüksel, N, Erden S, Çalangu S, Akut Üst gastrointestinal sistem kanamalarını kolaylaştıran sosyal ve ekonomik etkenler, İstanbul Tıp Fakültesi 8. Kurultayı, Acil Hekimlik Kongresi, 16-22 Eylül 1985, Bildiriler (Gün-ay Matbaası) s. 299 1985.
 13. Yüksel, N, Çalangu S, Erden S, Akut Üst Gastrointestinal sistem kanamalarını kolaylaştıran sosyal ve ekonomik etkenler. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-29 Nisan 1985, İzmir. Bilimsel Oturum, Konferans ve Bildiriler (Nurettin Uyar Cilt ve Basım Sanayii AŞ), İstanbul, 150-155 1986.
 14. Yüksel N, Erden S, Çalangu S, İntihar girişimlerinin psikolojik ve sosyal yönden incelenmesi. İstanbul tıp fakültesi 8. Kurultayı Acil hekimlik Kongresi, 16-20 Eylül, 1985, İstanbul. Bildiriler (Gün-ay Matbaası 1985),
 15. Yüksel N, Erden S, Çalangu S, İntihar girişimlerinin psikolojik ve sosyal yönden incelenmesi. XXIX. Ulusal Türk Tıp Kongresi, Magosa, 25-29 Ekim, Kıbrıs, Program ve Özetler s. 661986.
 16. Sargın D, Erden S, Çalangu S, Pekçelen Y, Dilmener M, Atamer T, Sargın O, İmmün sistemi baskılanmış hastaların çeşitli infeksiyonlarında Seftriakson tedavisi ile aldığımız sonuçlar. I. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Mayıs, Kütem Dergisi, Sayı: 1, Cilt 9, s. 185 1986.
 17. Çakaloğlu, Y, Kaymakoğlu S, Erden S, Çalangu S, Bal zehirlenmesi ve tedavisi. XXIX. Ulusal Tıp Kongresi, Magosa, 25-29 Ekim, Kıbrıs, Program ve Özetler, s. 49 1986.
 18. Çakaloğlu, Y, Kaymakoğlu, S, Erden S, Çalangu S, Bal zehirlenmesi ve tedavisi. V. Ulusal Kardioloji Kongresi, İstanbul, 5-8 Kasım, Bildiri Özetleri, s. 10 1986.
 19. Çalangu, S, Yüksel, N, Erden S, Acil Poliklinik Başvurularının Tanı Yönünden değerlendirilmesi ile vardığımız sonuçlar. XXIX. Ulusal Türk Tıp Kongresi, Magosa, 25-29 Ekim, Kıbrıs, Program ve Özetler Kitabı s. 54 1986.
 20. Çalangu S, Erden S, Moral E, Sargın O, Öner A, Çeşitli infeksiyon hastalıklarında Oflaxocin tedavisi ile aldığımız sonuçlar. 2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran, 1987. Ankem Dergisi, Kongre Özel Sayısı, Cilt 1, Sayı 2, s. 147 1987.
 21. Erden S, Çalangu S, Özsüt H, Öner A, Kayısı A, Bir polikliniğe başvuran hastalar arsında asemptomatik barsak paraziti sıklığı (450 vakada yapılan bir çalışma), 2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran 1987. Ankem Dergisi Kongre Özel Sayısı 1987, Cilt 1, Sayı 2, s. 14.
 22. Erden S, Çalangu S, Özsüt, H, Öner A, Kayısı A, Bir polikliniğe başvuran hastalar arasında asemptomatik barsak paraziti sıklığı(700 vakada yapılan bir çalışma). VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Diyarbakır 25-28 Ekim, Bildiri Özetleri, s. 78 1987
 23. Çalangu S, Erden S, Sargın D, Dilmener M, Ertör O, Herpes virus enfeksiyonlarında Simetidin tedavisi ile aldığımız sonuçlar. 2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran 1987. Ankem Dergisi, Kongre Özel sayısı, Cilt1, sayı 2, s. 148 1987.
 24. Çalangu S, Erden S, Sargın D, Dilmener M, Ertör O, Herpes virus enfeksiyonlarında Simetidin tedavisi ile aldığımız sonuçlar. 2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran 1987. Ankem Dergisi, Kongre Özel sayısı, Cilt1, sayı 2, s. 148 1987.
 25. Erden S, Çalangu S, Öner A, Akyol ÜY, Oral T, Baktıroğlu S, Bir polikliniğe başvuran semptomlu vakalarda parazitoz sıklığı. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi. Diyarbakır, 25-28 Ekim, Bildiri Özetleri, 1987, s. 77 1987.
 26. Yüksel N, Erden S, Koç Z, Çalangu S, Kayısı A, Tüberkülozlu hastaların sosyo-ekonomik, kültürel durumları ve beslenme düzeyleri. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Tüberküloz ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları, 20-22 Eylül, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 151988.
 27. Öner A, Dilmener M, Ertoprak Y, Erden S. Son yıllarda akut diyarelerde artışın araştırılması. Tıp Kongresi, Program ve Serbest Bildiriler, 9-13 Ekim, Girne. s. 23 1988.
 28. Çalangu S, Özsüt H, Erden S, Eraksoy H, İnanç S, Dilmener M, Gram-negatif çomakların neden olduğu alt üriner sistem infeksiyonlarında Oflaxocin’in etkinliği. 4 Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 9-12 Mayıs, Bodrum. Özet kitabı, s. 233 1989.
 29. Ayhan B, Cömert F, Erden S, Güneren E, Akın E, İstanbul gecekondu bölgelerinde sık kullanılan antibiyotikler ve maliyetleri (mediko-sosyal bir çalışma). 4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 9-12 Mayıs 1989, Bodrum, Özet Kitabı. s. 204 1989.
 30. Erden S, Özsüt H, Çalangu S, Dilmener M, Öner A, Giardiasis tedavisinde Ornidazol etkili mi?4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 9-12 Mayıs, Bodrum. Özet Kitabı, s. 150 1989.
 31. Erden S, Öner A, Ayhan B, Tümerdem Y, Üriner İnfeksiyonlarda artan antibiyotik direnci. 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi, Antalya, 1-4 Mayıs, Kongre Özet Kitabı s. 220 1990.
 32. Tümerdem Y, Bedia Ayhan, Soydan, Erden S, Güneren, E, Akın E, Tekin İ, Ulus T, Demir K, Köseoğlu, T, Cömert F. Ülke genelinde farklı sosyoekonomik, kültürel konumlardaki erişkinlerde ilaç tüketiminin araştırılması. 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi, Antalya, 1-4 Mayıs. Kongre Özet Kitabı s. 277 1990.
 33. Özkök E, Aydın M, Tütüncü Y, Salman S, Salman F, Erden S, Satman İ, Karşıdağ K, Dinçdağ N, Yılmaz MT. Tip 2 diabetes mellitus’ da malondialdehit ve glutatyon düzeyleri. SS:3/34. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi 21-25 Mayıs. Bildirileri s. 52 2001.
 34. Sacide Erden, Nurhan İnce, Selen Gökbulut, Tuncay Şahutoğlu, Semra Çalangu, Atahan Çağatay. Escherchia coli’nin neden olduğu üriner infeksiyonlarda ampirik antibiyotik seçreneği ne olmalı? I2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010 Antalya, İç Hastalıkları Dergisi17(ek1):1-336 sh 7 s-8 2010

B6-b. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster bildiri

 1. Erden S. Hafif ve orta esansiyel hipertansiyon hastalarında silazapril ile klinik deneyim (8 haftalık açık çalışma) (poster no: 175). 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 1993 Antalya. Ankem Dergisi program ve poster özetleri, cilt:7 sayı;2 sh145 1993.
 2. Büyüköztürk, S, Erden S, Palandüz Ş, Kardeş BA, Çolakoğlu, B, Dal M, Akkor A, ACE inhibitörü kullanan öksürüklü ve öksürüksüz vakalarda deri testleri ile aeroallerjenlere duyarlılığın araştırılması. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 4-7 Ekim, Kuşadası, İzmir. Program ve Özet Kitabı, sh. 16 1998.
 3. Erden S, Koyuncuoğlu, R, Sürücü F, Poliklinik hastalarında yapılan hepatit B ve C virus taramalarının ilk sonuçları. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim, Antalya, Özet Kitabı, s. 89 1998.
 4. Kardeş BA, Büyüköztürk S, Erden S, Çolakoğlu B, Dal M, Akkor A. İstanbul Tıp Fakültesi personelinde lateks duyarlılığı (poster no 27)Uluslararası katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Kursu, 8-10 Eylül, Samsun. Program Özet Kitabı. s. 23 1999.
 5. Büyüköztürk S, Kardeş BA, Erden S, Çolakoğlu B, Dal M, Akkor A. Cerrahi eldiven fabrikası çalışanlarında lateks allerjisi (poster no 28) Uluslararası katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet sonrası Kursu, 8-10 Eylül, Samsun. Program Özet Kitabı s. 23 1999.
 6. Erden S, Büyüköztürk S, Öztürk Ş, Öner YA, Kardeş A B, Dilmener M. Polikinik hastalarında asemptomatik barsak parazitozu sıklığı (10 yıl ara ile iki çalışmanın karşılaştırması) poster no 29. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 20-24 Eylül Antalya. Kongre Kitabı s. 114 2000.
 7. Erden S, Büyüköztürk s, Çalangu S, Kaysı A, Yılmaz G, Badur S, Palandüz Ş. Poliklinik hastalarında HBs Ag, Anti HB s ve Anti HCV seroprevelansı. Poster no:30. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 20-24 Eylül, Antalya. Kongre Kitabı s. 115 2000
 8. Erden S, Büyüköztürk S, Sargın D, Kardeş BA, Yılmaz G, Badur S, Karan A. Poliklinik hastalarında sitomegalovirus seroprevelansı. Poster no: 140. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 20-24 Eylül Antalya. Kongre Kitabı s. 145 2000.
 9. Büyüköztürk S, Çolakoğlu B, Dal M, Akkor A, Gelincik A, Erden S. ACE inhibitörüne bağlı iki ürtiker –angiodem vakası. poster no:27. lX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 8-11Ekim. Program ve Özet Kitabı s. 46 2000.
 10. Tütüncü Y, Özkök E, Aydın M, Salman F, Erden S, Satman İ, Karşıdağ K, Dinçağ N, Yılmaz M T. Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda sialik asid ve magnezyum değişimleri. PS:3/33. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi 21-25 Mayıs. Bildirileri s. 107 2001.
 11. Erden S, Büyüköztürk S, İnce N, Duran C. Poliklinik hastalarında obezite sıklığı ve özellikleri. Poster no 145. III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 26-30 Eylül, Antalya. Kongre Özet Kitabı s. 195 2001.
 12. Erden S, Büyüköztürk S, Teko Ş, Duran İ, Büke Y. Poliklinik hastalarında obezite sıklığı ve özellikleri. 2002 Türk Obezite Kongresi, 24-27 Nisan, Kemer, Antalya, Bildiri Kitabı PS 1/4, s. 90 2002
 13. Özkök E, Tütüncü Y, Aydın M, Salman S, Salman F, Erden S, Satman İ, Yılmaz MT. Tip I Diabetes Mellitus’da S malondialdehid, sialik asid ve glutatyon düzeyleri. II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2001, Kuşadası, Program ve Özet Kitabı, P-67, s. 98 2001.
 14. Alıcı B, Özkara H, Erden S, Akkuş E, Hattat H, Solok V. Tip II Diabetik kadın hastalarda cinsel fonksiyon bozukluğu değerlendirmesi. 4. Ulusal Androloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), 7-10 Kasım, Sheraton Otel, Ankara Program Ve Özet Kitabı, P-2, s. 25 2001.
 15. Teko Ş, Koç Z, Başaran H, Erden S. Obez bireylerin beslenme alışkanlıkları. 2002 Türk Obezite Kongresi, 24-27 Nisan Kemer, Antalya, Bildiri Kitabı, PS 1/7, s. 93 2002.
 16. Suna Büyüköztürk, Sacide Erden, Aslı Akkor Gelincik, Murat Dal, Bahattin Çolakoğlu, Aytuğ Akkor. Menopozdaki kadınlarda hormon replasman tedavisinin hava yolu fonksiyonları, allerjenlere deri testi cevabı ve ECP değerleri üzerine etkileri. Uluslar arası katılımlı X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 24-27 Eylül Adana, Program Ve Özet Kitabı, P-48, S. 63 2002.
 17. Aslı Akkor Gelincik, Suna Büyüköztürk, Sacide Erden, Murat Dal, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Aytuğ Akkor. Tülin Çağatay. İstanbul’da lise ve üniversite öğrencilerinde atopi ve astma sıklığı. Uluslar arası katılımlı X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 24-27 Eylül Adana, Program Ve Özet Kitabı P-49 s. 64 2002.
 18. Aslı Akkor Gelincik, Suna Büyüköztürk, Murat Dal, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Aytuğ Akkor, Sacide Erden. Kronik ürtikerli hastalarda otoimmun etyoloji. Uluslar arası katılımlı X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 24-27 Eylül Adana, Program Ve Özet Kitabı P-66, s. 70 2002
 19. Suna Büyüköztürk, Aslı Akkor Gelincik, Ferhan Özşeker, Sema Genç, F oğuz Sarvan, Sacide Erden, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Aytuğ Akkor. Çörek otunun (Nigella Sativa) allerjenlere duyarlılaştırılmış deney farelerinde dalak mononükleer hücrelerinden sitokin salımına etkisi. ronik ürtikerli hastalarda otoimmun etyoloji. Uluslar arası katılımlı Xll. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 6-10 Ekim Antalya, Program Ve Özet Kitabı P-007 2004.
 20. Sacide Erden, Erman Öztürk, Önder Tonyalı, Şeref Demirel. Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri sanıldığından daha yüksek oranda kuru öksürüğe neden oluyor. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 16-20 Eylül Antalya, Kongre Metinleri ve Serbest Bildiriler sh. 200 p-201 2005
 21. Fatma Şen, Semra Korkmaz, Sacide Erden, Serpil Sağlam, Abdullah Şumlu, Şeref Demirel, Sevgi, Kalayoğlu Beşışık. Genel dahiye polikliniğine başvuranerişkin hastalarda Demir eksikliği ve anemi sıklığı-Etyolojide yer alan nedenler. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi8, 12 Kasım Antalya, Turkısh Journal of Hematology bildiri no: 171, s 123. Vol. 23 No:3 Suppl 1 2006.
 22. Sacide Erden*, Şule Şakar*, Zeynep Koç*, Fatma Şen*, Habibe Çakır**, Aslı Gelincik*, Lütfiye Özdener*. Poliklinik hastalarında Vitamin B12 eksikliği ve özellikleri 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 16-20 Eylül Antalya, Kongre Metinleri ve Serbest Bildiriler sh. 244 p-247 2007.
 23. Fatma Şen*, Melike Kalfa, Semra Korkmaz, Sacide Erden Şeref Demirel. Sklerodermalı bir kadın hastada aPTT uzaması Faktör XII eksikliği. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 16-20 Eylül Antalya, Kongre Metinleri ve Serbest Bildiriler sh. 200 p-201
 24. Aslı Akkor Gelincik, Suna Büyüköztürk, Ferhan Özşeker, Bahattin Çolakoğlu, Sacide Erden, Murat Dal. Analjezik duyarlılığı:Pratik yaklaşım. Alerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi. 27-30 Mart İstanbul Program Ve Bildiri Özet Kitabı, P- 16, S. 131, 2008.
 25. Sacide Erden, Suna Buyukozturk, Pervin Vural, Sevgin Değirmencioğlu. Hashimoto tiroiditi bulunan hastaların kan örneklerinde Transforming büyüme faktör-b1, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve nitrik oksit düzeyleri. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim Antalya, Kongre Kitabı sh. 231 p-167 2008.
 26. Sacide Erden, Suna Buyukozturk, Pervin Vural, Sevgin Değirmencioğlu. Hashimoto Thyroiditli hastalarda akut faz reaktanları. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim Antalya, Kongre Kitabı sh. 231 p-168 2008.
 27. Sacide Erden, Murat Köse, Ayşe Zorlu, Tahir Metin Pişkin, Atahan Çağatay, Semra Çalangu. Polikiliniğimize başvuran üriner infeksiyonlu hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009 Antalya, Kongre Kitabı sh 282 p-293 2009.
 28. Sacide Erden, Nuran İnce. Poliklinik hastalarında obezite sıklığı ve özellikleri. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009 Antalya, Kongre Kitabı sh 283 p-296 2009.
 29. Sacide Erden, Ercan Bıçakçı, Mustafa Akdemir, Tahir Metin Pişkin, Emel Bozkaya, Selim Badur. Polikilinik hastalarında HBs-Ag, Anti-HBs, Anti-HCV seroprevalansı. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009 Antalya, Kongre Kitabı sh 282 p-297 2009.
 30. Yegane Güven, Sacide Erden, Şule Can Troşala, Özlem Filiz Bayar, Emine Çiftçibaşı Yek, Göze Kara, Esra Bozbay, Ezgi Düzağaç, Serdar Çintan. Obezite Periodontitis İlişkisinin Değerlendilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi. 14-16 mayıs 2010 Kongre kitabı sh 113 p -56 2010 İzmir.
 31. Sacide Erden, Nurhan İnce, Hande Mefkure Pektaş, Emre Yılmaz, Selen Gökbulut, Atahan Çağatay. Polikiliniğimize başvuran üriner infeksiyonlu kadın hastaların değerlendirilmesi. I2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010 Antalya, İç Hastalıkları Dergisi17(ek1):1-336 sh 50 p-25 2010.
 32. Aslı Akkor Gelincik, Suna Büyüköztürk, Filiz Adın, Salih Aydın, Ayhan Bilir, Mine Ergüven, , Bahattin Çolakoğlu, Sacide Erden, Ferhan Özşeker, Mustafa Demirtürk, Murat Dal. Persistan Alerjik ve nonallerjik rinit: nörotrofinler iki hastalıktada önemli mi?. XVIII Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 kasım İAntalya Program Ve Bildiri Özet Kitabı, P- 178, S. 98, 2010
 33. Hande Mefkure Pektaş, Sacide Erden. Istanbul Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Polikliniğinden Takipli Hipertansif Hastalarin Demografik Özellikleri, Eşlik Eden Hastaliklari Ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi I3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya, İç Hastalıkları Kongre Kitabi sh225 p-84 2011
 34. Sacide Erden, Fahriye Keskin, Sevgi Çiftçi, Günnur Deniz Suna Büyüköztürk. Hashimoto tiroiditi vre Parvovırus birlikteliği. I3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya, İç Hastalıkları Kongre Kitabi sh226 p-85 2011
 35. Ercan Biçakci, Nurhan İnce, Sacide Erden. Hipertansif retinopati ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. I3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya, İç Hastalıkları Kongre Kitabi sh270 p-233 2011

B7-TÜBİTAK –ULAKBİM ULUSAL VERITABANLARINDA TARANAN ULUSAL BILIMSEL YAYINLARDA (DERGI/KITAP)

B7-b. Yayın kurulu üyeliği (Türkiye Kilinikleri Endokrinoloji Dergisi)

B7-c. TUBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap) hakemlik

 1. Dergi adı: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.

Hakemlik Yapılan Makale: Achalasıa And Hashımoto' S Thyroıdıtıs: Common Etıology Or Only Coıncıdence?"

 1. Dergi adı: Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi

Hakemlik Yapılan Makale: Orbitopati İle Seyreden Hashimoto Tiroiditi

 1. Dergi adı: Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi.

Hakemlik Yapılan Makale: Glucose Metabolısm In Patıents Wıth Acute Coronary Syndrome Wıthout Havıng Hıstory Of Dıabetes (Comparıson Of Ogtt’ S Just After And One Year Later They Were Dıscharged)

 1. Dergi adı: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.

Hakemlik Yapılan Makale: Gaucher’s Dısease Presented Wıth Massıve Hepatıc Fıbrosıs And Skeletal Abnormalıtıes: A Case Report Wıth Revıew Of The Lıterature

 1. Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi.

Hakemlik Yapılan Makale:Maternal Hipotiroksinemi Ve İyot Kullanımı

 1. Dergi adı: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.

Hakemlik Yapılan Makale: Diyabetik Ketoasidoz Tablosu İle Gelen Yeni Tanı Diyabetik Olguda Nadir Bir Neden: Akut Brusellosis

 

C – BILIMSEL ÖDÜLLER

 1. Elif Özkök Makbule Aydın Yıldız Tütüncü, Sacide Erden, İlhan Satman. Relationship Between Oxidative Stres And Endothelial Dysfonction İn Type 2 Diabetes Mellitus Patients And Fierst-Degree Relatives Of Patients. The 14th Biennial Meeting Of The Society For Free Radical Research İnternational(14th SFRR) Progress İn Biochemistry And Bıophysıcs V0l 35 Supplement Program Abstracts P183 P296 October18-22, 2008 Beijing, China.

Young İnvestigator Award ödülü (The Oxygen Club Of Californıa) puan:10

 

D – BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Projelerde yürütme ve görev alma

D2- Yurt dışı kaynaklı, uluslar arası katılımlı projede görev alma

 1. Talcid outstanding work phase lV study 1989
 2. Hafif ve orta dereceli hipertansiyonda Valsartan’ın güvenirliği ve tolerabilitesinin değerlendirildiği Farmakovijilans çalışması, Çalışma kodu:489 UTRO1.

D4– Yurt içi kaynaklı proje yürütme

 1. İç Hastalıkları Uzmanlık tezi: Hipotiroidi Anemilerinin Tanısında Perifer Ve Kemik İliği Üzerine Bir Çalışma
 2. Poliklinik hastalarında Vitamin B12 eksikliği ve özellikleri Proje No: BYP-842/29112005

Proje Yürütücüsü ve Birimi

Uz. Dr. Sacide Erden

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı puan:10

D5– Yurt içi kaynaklı projede görev alma

 1. Hiperlipidemi için Fluvastatin _XL 80 mg tedavisi alan hastanın, güvenlilik, risk profili ve uyumu ile ilgili pazarlama sonrası EXCELLENCE çalışması
 2. Günde tek doz Volteren Retard ile osteoartrozda gerçekleştirilen çok merkezli klinik çalışma. Prof. Dr. Nihat Dilşen ve Prof. Dr. Sıtkı Velicangil 1986.
 3. Ayakta tedavi gören hipertansiyonlu hastalarda etoprolol (lopresor) tedavisinin etkinliği üzerine bir araştırma. Prof. Dr. Orhan Demirhindi, Doç. Dr Pervin Olgun, Dr. Mustafa öztürk.
 4. Hafif yada orta derece esansiyel hipertansiyonlu kilolu yada obez hastalarda trandolapril’in etkinliği ve güvenilirliği. Mayıs-Aralık 1995 tarihleri arasında 1008 hasta ile yürütülen çok merkezli araştırma). Prof Dr Kemalettin Büyüköztürk ve arkadaşları.
 5. Asematesin’in romatizmal hastalıklarda veya operasyon ve künt travmalardan sonra görülen enflamasyon ve şişkinliklerin tedavisindeki etkinlik ve tolerabilitesinin araştırılması (çok merkezli çalışma).
 6. Potasyum Eksikliği Teşhiş Ve tedavisi (172 vakada yapılan çok merkezli çalışma).
 7. Tip ll diabetes Mellitus tanısı olan fazla kilolu ve obez hastalarda antiobezite tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenliliğinin izlendiği çok merkezli klinik uygulama paterni gözlem çalışması.
 8. Deney farelerinde Nigella sativa (çörek otu) nın TH2tipi immun yanıt üzerine etkisi. (Üniversite araştırma fonu destekli, sağlık kodu:131/20082003).
 9. Tip ll diabetes Mellitus ve birinci derece yakınlarında oksidatif stres (nitrik oksit, endotelin-1, LDL, MDA ve Glutatyon) ile insulin direnci arasındaki etkilerin araştırılması. (Üniversite araştırma fonu destekli, proje no:1750/21122001).
 10. Tarivid ulusal çok merkezli araştırma projesi.
 11. Çok merkezli Amaryl çalışması.
 12. Çok Merkezli Delix Çalışması.
 13. 1999-2000 yıllarında hipertansiyon şikayeti ile başvuran ve ayaktan tedavi uygalanan hastalarda gözlemlenen ortak özellikler ve hipertansif hasta profilinin belirlenmesi araştırması(AC Nielsen Araştırmahizmeteleri A. Ş).
 14. Monoterapi Ile Yetersiz Control Edilen Ever I-II (Hafif-Orta)Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Valsartan/HCTZ Kombinasyonunu Değerlendiren Pazarlama Sonrası Cözlem Çalışması Sağlık bakanlığı Etik kurul onayı(11. 09. 2007/046091)


 

2a Tez Danışmanlığı

 1. Hipertansif retinopati ile ilişkili faktörlerin incelenmesi

Ercan biçakcı,

Danışman:Sacide erden

Puan:20

 1. Istanbul Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Polikliniğinden Takipli Hipertansif Hastalarin Demografik Özellikleri, Eşlik Eden Hastaliklari Ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi

Hande Mefkure Bektaş*,

Daışman: Sacide Erden*.

Puan:20

İdari görevler

İç Hastalıkları Poliklinik sorumlu öğretim üyesi.