Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

EĞİTİM BİLGİLERİ:

1987-1993 Gaziantep Anadolu Lİsesi
1993-1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2001-2007 Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi Uzmanlık Eğitimi

İŞ TECRÜBESİ:

2001-2007 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – Asistan Dr.
2008-2010 Özel Apex Tıp Merkezi Uzm. Dr. Psikiyatrist
2010-2015 REEM Nöropsikiyatri Merkezi Uzm.Dr. Psikiyatrist
2016 Medikal Park Hastanesi Uzm. Dr. Psikiyatrist

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

İstanbul Tabib Odası
Türkiye Psikiyatri Derneği
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği

EĞİTİMLER

Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve tedavide Kognitif Davranışsal Yaklaşımlar- Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 2006
İntroduction to Cognitive Therapy,Cognitive Therapy of depression, Cognitive Therapy to anxiety – Leslie Sokol
Beck Instütüe for Cognitive Therapy and Research 2008
Primary Training Course in Rational –Emotive and Behavioral Theory and Tecniques
Albert Ellis Instütüe 2008

Advanced Training Course in Rational – Emotive and Behavioral Theory and Tecniques
Albert Ellis İnstütüe 2009
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi –Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu
Boylam Psikiyatri Enstütüsü 2009
KDT Eğitim Kampı – Temel Klinik Beceriler – Dr. Christine Padesky
CBT İstanbul Therapy 2010
Çift ilişki Terapisi eğitimi – Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir
İlişki Psikoterapileri Enstütüsü 2004
Şema Terapi eğitimi Klinik Beceriler Vaka Yönetimi – Dr. Alp Karaosmanoğlu
Psikonet – ISST Enstütüsü 2009
Psikotik Bozukluklarda Psikoterapi Teknikleri – Prof. Dr. Alp Üçok
Türkiye Psikiyatri Derneği 2009
Cinsellik ve Cinsel Tedavi Eğitimi – Süpervizyon Çalışmaları
CETAD – Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği 2002 -2005
Hipnoz Kursu – Uzm. Dr. Şeref Özer
BARİLEM- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2004
Kişilerarası İlişki Psikoterapisine Giriş – Uzm . Dr. Oğuz Omay Prof. Dr. Haluk Savaş
KİPT enstitüsü 2016

KONGRELER

39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya 2003
Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya 2002
Cetad Günleri 3 İstanbul 2003
1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2005
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 2006
2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi İstanbul 2007
2007 EACT Congress on Cognitive Therapies Dubrovnik 2008
WPA- World Pschiatry Asosiatıon July- İstanbul 2006
WPA- World Pschyatric Assosiation 2010 September- Amsterdam
46. Ulusal Psikiyatri Kongresi İzmir 2010
3. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi İstanbul 2009
Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VIII Ulusal Kongresi İstanbul 2010
Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği 3. Ulusal Kongresi İstanbul 2011
8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya 2016

KATILDIĞI PROGRAMLAR SEMİNERLER

İlişkiler ve Tedavi CNN TÜRK Şirin Payzın Ne Oluyor
Youtube.com Dr. inci (VURAL) Ocak 2.12.2011
Bipolar Bozuklukta Tanı ve Tedavi TRT OKUL
Youtube.com Dr.İnci (Vural) Ocak 2012

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Zor Vaka Yönetimi BDT
Psikoloji öğrencilerine REEM Nöropsikiyatri 2012 Dr. İnci (Vural) Ocak
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Tedavisi konulu Seminer
İstek Vakfı Okulları Dr. İnci (Vural) Ocak 2011
Yaşlılık Belirtileri ve Hastalıkları Konulu Seminer
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Yaşlılık Haftası Kapsamında
Dr. İnci Ocak 2016
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ve Tedavisi konulu seminer
Bahçeşehir Koleji Dr. İnci Ocak 2016

YABANCI DİL

İngilizce

UZMANLIK TEZİ

Anksiyete bozukluklarında Tiroid hormonları etkisi 2007

REFERANSLAR

Doç Dr. Cem İLNEM Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi 7. Klinik Şefi
Doç. Dr. Mert Aksoy Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr.Ayhan KALYONCU Özel Muayenehane
Prof.Dr. Osman Tanık Şişli Apex Tıp Merkezi yöneticisi
Uzm.Dr. Mehmet YAVUZ Noroloji UZMANI REEM Nöropsikiyatri yöneticisi
Uzm Dr. Sadrettin Haksal Medikal Park Hastanesi Genel müdürü