Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Psikiyatri ve psikolojide yepyeni bir uygulama başlattık.

GÜN HASTANESİ MODELİ.

Hastaneye yatış gereksinimini azaltan Gün Hastanesi Modeli ile günlük yoğun gözlem, günübirlik gözlem ve tedavi imkanı sunuyoruz.

Psikiyatri hastalarında, kişiyi aile ve toplumdan koparmadan, hastane hizmetlerinin tümünün tedavi edici ortam içinde sunulması, yatış gereksiniminin azaltılması, gerektiğinde gün içinde gözlem ve kısa yatış imkanı sunarak, hızlı ve yakın gözlem ile takip ve tedavi fırsatı sağlayarak tüm yoğun biyolojik tedaviler ve psikolojik, psikoterapötik yöntemler eş zamanlı ve eşgüdümlü uygulanabilmektedir. Psikiyatrik ve psikolojik tüm yoğun tedavi ve bakım hizmetleri (EKT, biyolojik tedaviler, uygulamalı davranışçı psikoterapi ) sunulmaktadır. Bununla birlikte rehabilitasyon ünitesi ile hastaları sosyal hayatlarında işlevsel ve üretken kılıyoruz. Bu hizmetler tıbbı, teknik donanımlı ve terapötik ortamı sunan, gün hastanesi modeline uygun olarak yapılandırılan binamızda sunulmaktadır. Şizofreniden, depresyona, takıntı hastalığından, panik atağa, bağımlılıktan yaşam krizlerine dek tüm psikiyatrik durumlarda ve tıbbi – fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulanmış hastalara tüm psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek imkanı esasına dayanan yeni bir modeldir.

Humanite Psikiyatri olarak, tedavide başarı oranını arttıran ve hastanede yatış gereksinimini ve süresini azaltan bu uygulamanın ülkemizde yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Psikiyatride Gün Hastanesi Modeli, ülkemiz için yeni bir açılımdır. Amacımız, hastalarımızı, aile ve toplum ilişkilerinden uzaklaştırmadan, yataklı tedavinin tüm tanı ve tedavi olanaklarını sunarak tedavi edici ortam içinde bütüncül psikolojik destek sağlamaktır. Bu uygulama geleneksel psikiyatri uygulamasını çağdaşlaştıran ve yatış gereksinimini azaltan bir modeldir. Gerektiğinde gün boyu yatış ve tedavi, yoğun gözlem (kısa süreli yatış) imkanı sunularak; Hızlı - yakın takip fırsatı sağlanır. Psikiyatri, dahiliye, nöroloji, terapiler, diyet ve beslenme birimleri bir arada çalışarak bütüncül hizmet vermektedir.

Bu bilimsel proje; hastalarıma hizmet sunarken fark ettiğim eksiklikleri, ulusal ve uluslararası araştırmalarım ve deneyimlerim, üniversitede kurduğum anabilim dallarının deneyimleri, dünyadaki gelişmeleri ve anlayışları ülkemize kazandırma çabamız, öğretim üyesi olarak binlerce öğrenci ve yüzlerce uzmanımızla paylaşımım, eğitim-öğretim hizmetlerim, üniversitemizin başlattığı hasta okulu programlarındaki paylaşımlarım, halka dönük yürüttüğüm yüzlerce toplantıda insanlarımızın arayışları, ulusal ve uluslararası bilim topluluğunda ülkemizi temsilen ya da şahsen üstlendiğim sorumluluklar, düzenlediğim ve başkanlığını yaptığım onlarca ulusal ve uluslararası kongredeki paylaşımların beynimde ve yüreğimde, hücrelerimde oluşturduğu bir proje, insanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılan bir projedir.

PROF. DR. SEDAT ÖZKAN