Humanite Psikiyatri, psikiyatrik tedaviye yeni bir yaklaşım getiriyor

Psikiyatride yeni tedavi modeli: GÜN HASTANESİ

Humanite Psikiyatri Kliniği, depresyondan şizofreniye, panik ataktan takıntılara kadar her türlü psikiyatrik ve psikolojik soruna bilimsel temelde ve hastaya özel tedavi çözümleri sunuyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan tarafından kurulan Humanite Psikiyatri’de Kliniğinde yeniliklerimiz;

Psikiyatride Gün Hastanesi: Şizofreniden depresyona pek çok psikiyatrik hastalığı kısa sürede ve hastayı gündelik yaşamından koparmadan tedavi etme esasına dayanan model… Daha az maliyetle kısa sürede yoğun terapi uyguluyoruz. Amaç, Tedavide başarı oranını arttıran ve hastanede yatış gereksinimini ve süresini azaltan bu uygulamanın ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak.”

Konsültasyon Liyezon Pisikiyarisi ve psikosomatik tıp: Bedensel hastalığı olanlara ve cerrahi girişim uygulanan kişilere psikiyatrik tıp hizmeti ve psikososyal destek sunulan bu bölümde diyabet, astım gibi kronik hastalara, organ kaybı yaşamış olanlara psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek veriliyor. Ayrıca kalp damar sağlığının korunmasında stres yükünün azaltılması (psikokardiyoloji), gebelik lohusalık ve doğum sonrası psikolojik destek ve tedavi, menopoz döneminde psikolojik destek gibi destekler de bu bölümde yer alan diğer hizmetler arasında.

Psikoonkoloji: Kanser hastalığına ve tedavilerine bağlı pek çok psikiyatrik sorun ortaya çıkabiliyor. Bu bölümde kanser hastalığıyle beraber gelişen psikiyatrik tabloların tedavisi, hastaya ve aileye psikolojik destek sunuluyor.

Rehabilitasyon Servisi: Ülkemiz için yeni bir açılımdır. Hastalarımızı, aile ve toplum ilişkilerinden yalıtmadan, yataklı tedavinin tüm tanı ve tedavi olanaklarını sunarak tedavi edici ortam içinde bütüncül psikolojik destek sağlanmaktadır. Günübirlik gözlem, destek ve tedavi amaçlanmıştır. Biyolojik tedavilerin yanında çok boyutlu ve aktif tedavi sunan ortamda, uzman denetiminde rehabilitasyon ve sosyalleşme sağlanmaktadır. Bireysel psikoterapi, aile terapisi, grup psikoterapisi, sosyal terapiler, uğraş tedavileri, sanat terapisi, sosyal beceriler ve bağımsız yaşam becerileri geliştirme programı, topluma yeniden katılım programı gün hastanesi modeli içinde özel yapılandırılmış ortamlarda uygulanmaktadır.

Hastaya Özel Terapötik Ortam: Bu birimde, tıbbi teknik donanımlı ve terapötik ortamı sunan hasta odaları vardır. Bir hastanede sunulabilecek tüm tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Psikiyatrik ve psikolojik tüm yoğun tedavi ve bakım hizmetleri (Biyolojik tedaviler, uygulamalı davranışçı psikoterapi) sunulmaktadır. Hastalarımıza günboyu yatış, 24 saatlik gözlem, takip, tedavi ve kısa süreli yatış imkanı sunulmaktadır. Ülkemiz sağlık sisteminde psikiyatri ve psikoloji alanında yeni bir uygulamayla hizmete başladık.

Hasta Okulunda Eğitim:  Hasta ve yakınlarına hasta okulunda psikoeğitim veriliyor. Ayrıca psikiyatri ve psikoloji alanında çalışan klinisyenlere ‘Kognitif Terapi Temel Eğitimleri’ verilmektedir.Psikiyatri, liyezon psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikoonkoloji, bağımlılık, cinsel işlev bozuklukları, aile ve ilişki bilimi konularında psikoeğitim sunulmaktadır. Ayrıca, kişisel gelişimi destekleyecek eğitim programları da bu bölümde yar alıyor.

Mediasyon: Kelime anlamı uzlaştırma olan “Mediasyon”, bir anlaşmazlık olduğu hallerde, tarafsız ve konunun uzmanı bir üçüncü şahısın katılımı ile anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Mediasyon gerek kişisel ihtilaflarda, gerekse gruplar arasında, iş çevrelerindeki ihtilaflarda ve politik çatışmalarda aktif olarak kullanılmaktadır. En yaygın biçimi ayrılma ve boşanma sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklara dairdir.