STAJ PROGRAMI
rsm
10 Şubat 2017 Cuma
07:00

1 MART 2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN HP HUMANİTE PSİKİYATRİ MESLEĞE HAZIRLIK STAJ PROGRAMI İÇİN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi, ülkemize psikiyatri alanında birçok yenilik ve uy-gulama getirmiştir. Şimdi ise on yıllara dayanan mesleki, bilimsel birikimini, ulusal ve uluslar arası akademik ve klinik donanımlarını, öğrenmeye istekli, yenilikçi ve çağdaş yeni meslektaşlarına aktarıyor.

Türkiye’nin saygın ve değerli Psikiyatri uzmanları, Konsültasyon Liyezon Psikiyatristi ve Psikosomatik Tıp uzmanları, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi uzmanları, Doktor Psikologlar, Nöroloji uzmanları, Dahiliye uzmanları,Doktor Hemşireler ve Diyet uzmanları ile birlikte, teoriyle pratiği bilimsel çerçevede, etik ve donanımlı bir şekilde evrensel bir çerçevede bütünleştibileceksiniz.

6 katlı bağımsız hizmet binamızda gerçekleştirilecek olan eğitimlerde; psikiyatri ve psikolojiye ilişkin, tanı, tedavi, günü birlik gözlem ve yatış, psikoterapi, rehabilitas-yon ve hizmetin gerektirdiği nöroloji, dahiliye,diyet,bağımlılık danışmanı uzmanla-rıyla psikiyatrinin ilkelerini, evrenselliğini, yeni bir bakış açısıyla sentezleyerek aka-demik hayatınıza yeni bir pencere açacaksınız.

Amacımız; psikiyatri ve psikoloji alanında hizmet vermek isteyen yeni mes-lektaşlarımıza bilimsel donanım kazandırmak aynı zamanda pratiklerini geliştire-rek, doğru, güvenli, bilimsel ve etik tedavi hizmeti vermektir.

• Staj Programı süresi boyunca,
• Poliklinik ve servisimizde psikiyatri uzmanlarının süpervizyonunda gö-rüşmelere gözlemci olarak katılabilme imkanı sağlanacaktır. Görüşmelere gözlemci olarak katılabilmek için tedavi ekibi ve hastadan onay almak zo-runludur.
• Kurumumuz uzmanları tarafından düzenlenen rutin vaka toplantılarına katılabilme
• Konsültasyonlara gözlemci olarak katılabilme imkanı
• Vizit toplantılarına aktif katılım imkanı sağlanıcaktır.
• Kurumumuz uzmanları tarafından teorik eğitim verilecektir.

Staj Programı çerçevesinde teorik donanım ve pratiğini kazanacağınız bazı alanlar ve uzmanlarımızdan alacağınız eğitimlerin içeriği şu şekildedir:

• Klinik Görüşme Teknikleri
• Psikiyatrik Görüşme
• Psikiyatride ve Psikolojide Temel Kavramlar
• Anksiyete Bozuklukları
• Duygudurum Bozuklukları
• Şizofreni
• Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp
• Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri
• Dâhili Tıpta Psikiyatrik Bozukluklar
• Kadın Hastalıkları Ve Doğum Psikiyatrisi
• Psikokardiyoloji
• Psiko-Onkoloji
• Psikosomatik Hastalıklar
• Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
• Nöropsikolojik Testler
• Yeme Bozukluklarında Kognitif Yaklaşım
• Bilişsel Davranışçı Terapi Genel Yaklaşımlar
• Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Aile ve Çift Dinamikleri
• Psikofarmakoloji
• Travma
• Medikal psikoterapi

Programa;

• Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri
• Psikiyatri Hemşireleri
• Psikiyatri Uzmanları
• Aile Hekimleri başvurabilir.

Programa katılan herkes Prof.Dr.Sedat Özkan süpervizyonu alıcaktır.
Özgeçmişler değerlendirmeye alınacaktır.

• Staj programını tamamlayan öğrencilere Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi’nde staj yaptığına dair ”Katılım Belgesi” verilecektir.

İletişim: egitim@humanitepsikiyatri.com

Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum: