KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ ve PSİKOSOMATİK TIP KURSU

Ülkemiz Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp (KLPP) akademik kadrosu bu alanda Prof. Dr. Sedat Özkan önderliğinde ekip olarak yeni bir eğitim veriyor. Bu kurs özellikle hastanelerde çalışan; tıbbı, cerrahi ve onkoloji hastalarını gören psikologlar, hemşireler ve aile hekimleri için bir ilk olacaktır. Ayrıca bu alana ilgi duyan ruh sağlığı öğrencileri için de oldukça yararlı olacaktır. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp, sağlıkta yeni bütüncül yaklaşımı, sağlık sisteminde çağdaş açılımı temsil eder.

KLPP kursu, genel tıp hastalarının psikiyatrik tedavisi, psikoterapisi ve psikolojik bakım konularını içermektedir. İçeriğe aşağıda yer verilmiştir;

• Konsültasyan liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıbbın tanımı ve gelişimi,
• Hastalığın bedene olduğu kadar ruhun bedene etkisi (fiziksel-ruhsal durum etkileşimi),
• Genel tıpta psikiyatrik bozukluklar (anksiyete, depresyon, uyum güçlüğü, deliryum, kişilik değişimleri vb.) ve ayırıcı tanısı,
• Psikosomatik hastalıklar,
• Cerrahi, kardiyoloji, kadın doğum, iç hastalıkları, nöroloji, cinsel işlev bozuklukları, kronik hastalıklar gibi klinik durumların psikiyatrisi,
• Tıbbı hastalarda klinik görüşme ve tanı yöntemleri,
• Psikiyatrik konsültasyon ilkeleri ve süreci,
• Hasta psikolojisi ve hastalık davranışları,
• Hastaya psikolojik yaklaşım ve psikolojik bakım ilkeleri,
• Hastalarda psikiyatrik ve psikolojik davranışsal tedavi yöntemleri,
• Tıbbı hastalarda psikoterapi (Kriz müdahale, Kognitif davranışçı terapi vb..),
• Genel tıpta psikofarmakoloji,
• Aile ve tedavi ekibine psikolojik destek.

Önkoşul: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji yüksek lisans – doktora öğrencileri, hemşireler, psikiyatri hemşireleri ve aile hekimleri kısa özgeçmişleri ile başvuru yapabilirler.

Eğitim Süresi: 18 Saat

Eğitimciler:
Prof.Dr.Sedat Özkan
Prof.Dr.Mine Özkan
Doç.Dr.Nazmiye Kocaman
Dr.Psk.Nilüfer Alçalar

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi tarafından onaylı ‘’sertifika’’ verilecektir.

Eğitim Yeri:
Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi
Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:25
Esentepe/Şişli/İstanbul